บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 120 เข้าชมวันนี้
  • 160,081 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,067,906 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Import Duty Rate

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 1 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40323 กรกฎาคม 2567 16:20:4154
2 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40319 กรกฎาคม 2567 14:32:0385
3 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40319 กรกฎาคม 2567 14:31:3741
4 เพิ่มพิกัด 8427.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40318 กรกฎาคม 2567 11:55:2451
5 เพิ่มพิกัด 8716.80.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40315 กรกฎาคม 2567 10:46:1388
6 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 31111 กรกฎาคม 2567 15:49:0876
7 เพิ่มพิกัด 3917.39.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40311 กรกฎาคม 2567 15:48:4461
8 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท4 กรกฎาคม 2567 16:47:08416
9 เพิ่มพิกัด 9608.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4032 กรกฎาคม 2567 13:55:38178
10 เพิ่มพิกัด 9619.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40328 มิถุนายน 2567 08:01:31131
11 เพิ่มพิกัด 9403.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40325 มิถุนายน 2567 16:50:21115
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40324 มิถุนายน 2567 13:54:58103
13 เพิ่มพิกัด 3402.90.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40324 มิถุนายน 2567 09:58:39104
14 เพิ่มพิกัด 8517.69.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40320 มิถุนายน 2567 14:59:55109
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 30717 มิถุนายน 2567 16:36:07177
16 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40314 มิถุนายน 2567 10:28:46139
17 เพิ่มพิกัด 9505.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40313 มิถุนายน 2567 10:04:24137
18 เพิ่มพิกัด 8414.80.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4035 มิถุนายน 2567 08:40:05248
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40331 พฤษภาคม 2567 14:08:05156
20 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 33730 พฤษภาคม 2567 10:28:01159
21 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40327 พฤษภาคม 2567 16:18:02160
22 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40323 พฤษภาคม 2567 09:16:24236
23 เพิ่มพิกัด 8501.72.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40316 พฤษภาคม 2567 16:02:17305
24 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40316 พฤษภาคม 2567 10:03:16191
25 เพิ่มพิกัด 3402.90.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40316 พฤษภาคม 2567 09:51:42173
26 เพิ่มพิกัด 3506.91.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 33716 พฤษภาคม 2567 09:51:17175
27 เพิ่มพิกัด 5906.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 33716 พฤษภาคม 2567 09:50:45174
28 เพิ่มพิกัด 3916.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4039 พฤษภาคม 2567 09:26:42279
29 เพิ่มพิกัด 6303.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4033 พฤษภาคม 2567 13:13:13297
30 เพิ่มพิกัดจำนวน 19 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 4032 พฤษภาคม 2567 13:52:48315
31 เพิ่มพิกัด 2106.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40324 เมษายน 2567 14:12:07306
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40323 เมษายน 2567 07:26:44290
33 เพิ่มพิกัด 9026.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 31122 เมษายน 2567 09:36:11232
34 เพิ่มพิกัด 8703.60.72 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40319 เมษายน 2567 16:23:52249
35 เพิ่มพิกัด 8431.31.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40319 เมษายน 2567 16:08:00214
36 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 4035 เมษายน 2567 08:43:33365
37 เพิ่มพิกัด 9504.50.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40328 มีนาคม 2567 12:00:09338
38 เพิ่มพิกัด 1302.31.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40327 มีนาคม 2567 13:22:07247
39 เพิ่มพิกัด 8703.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40327 มีนาคม 2567 13:14:54268
40 เพิ่มพิกัด 8514.20.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40327 มีนาคม 2567 11:33:45259
41 เพิ่มพิกัด 8703.60.93 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40327 มีนาคม 2567 11:31:18248
42 เพิ่มพิกัด 8703.80.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ FEV22 มีนาคม 2567 14:52:53276
43 เพิ่มพิกัด 8703.32.83 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40315 มีนาคม 2567 12:18:37363
44 เพิ่มพิกัด 8207.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40315 มีนาคม 2567 12:16:36251
45 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40312 มีนาคม 2567 15:49:22305
46 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 4038 มีนาคม 2567 10:36:50313
47 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 4038 มีนาคม 2567 09:07:45240
48 เพิ่มพิกัด 7209.18.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4034 มีนาคม 2567 11:57:31305
49 เพิ่มพิกัด 8543.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 21028 กุมภาพันธ์ 2567 14:39:39287
50 เพิ่มพิกัด 6110.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40328 กุมภาพันธ์ 2567 14:00:30246
51 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 (ฉบับที่ 7)23 กุมภาพันธ์ 2567 08:17:45663
52 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (2565)23 กุมภาพันธ์ 2567 08:16:02451
53 เพิ่มพิกัด 7210.49.17 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40321 กุมภาพันธ์ 2567 11:49:12322
54 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40319 กุมภาพันธ์ 2567 15:36:37295
55 เพิ่มพิกัด 3402.50.92 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40319 กุมภาพันธ์ 2567 10:00:40283
56 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 20916 กุมภาพันธ์ 2567 16:23:31313
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW16 กุมภาพันธ์ 2567 14:30:02288
58 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40314 กุมภาพันธ์ 2567 11:07:48304
59 เพิ่มพิกัด 7314.39.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 31114 กุมภาพันธ์ 2567 07:58:38269
60 เพิ่มพิกัด 2206.00.20 และพิกัด 2208.70.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40313 กุมภาพันธ์ 2567 13:25:40281
61 เพิ่มพิกัด 3923.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40313 กุมภาพันธ์ 2567 07:25:55304
62 เพิ่มพิกัด 3403.99.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40312 กุมภาพันธ์ 2567 15:24:38288
63 เพิ่มพิกัด 3913.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4039 กุมภาพันธ์ 2567 12:21:05329
64 เพิ่มพิกัด 3402.90.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4038 กุมภาพันธ์ 2567 11:09:45311
65 เพิ่มพิกัด 8525.89.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4035 กุมภาพันธ์ 2567 15:41:36329
66 เพิ่มพิกัด 8544.49.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 2095 กุมภาพันธ์ 2567 15:39:18282
67 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 4032 กุมภาพันธ์ 2567 11:02:00296
68 เพิ่มพิกัด 8528.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40330 มกราคม 2567 16:01:46299
69 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40326 มกราคม 2567 14:14:01362
70 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40326 มกราคม 2567 11:09:56318
71 เพิ่มพิกัด 9608.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40325 มกราคม 2567 11:13:41328
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40325 มกราคม 2567 10:54:09296
73 เพิ่มพิกัด 6104.42.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40318 มกราคม 2567 11:07:37393
74 เพิ่มพิกัด 2106.90.72 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40317 มกราคม 2567 10:36:33399
75 เพิ่มพิกัด 8703.40.93 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40312 มกราคม 2567 16:45:24386
76 เพิ่มพิกัด 8704.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40312 มกราคม 2567 16:42:15300
77 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40312 มกราคม 2567 14:45:09305
78 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 40311 มกราคม 2567 12:03:30308
79 เพิ่มพิกัด 7007.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40310 มกราคม 2567 08:02:03313
80 เพิ่มพิกัด 8525.89.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4039 มกราคม 2567 12:30:11325
81 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 4038 มกราคม 2567 09:04:14314
82 เพิ่มพิกัด 4814.20.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4035 มกราคม 2567 14:43:44313
83 เพิ่มพิกัด 8477.80.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4035 มกราคม 2567 10:35:33285
84 เพิ่มพิกัด 8529.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4033 มกราคม 2567 10:03:10320
85 เพิ่มพิกัด 2304.00.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ WTO2 มกราคม 2567 08:57:11345
86 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ E01 และ E031 มกราคม 2567 14:43:36352
87 เพิ่มพิกัด 8418.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40326 ธันวาคม 2566 10:57:59357
88 เพิ่มพิกัด 6210.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40326 ธันวาคม 2566 10:48:13300
89 เพิ่มพิกัด 6702.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40322 ธันวาคม 2566 10:43:44322
90 เพิ่มพิกัด 6117.80.90 และ 6301.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40320 ธันวาคม 2566 14:46:32304
91 เพิ่มพิกัด 8518.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40320 ธันวาคม 2566 14:44:11290
92 เพิ่มพิกัด 7403.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 20919 ธันวาคม 2566 15:37:16308
93 ปิดรหัสสิทธิพิเศษ 20119 ธันวาคม 2566 10:49:49283
94 เพิ่มพิกัด 7605.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 20915 ธันวาคม 2566 16:41:06305
95 เพิ่มพิกัด 8467.29.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4038 ธันวาคม 2566 16:35:05367
96 เพิ่มพิกัด 1302.39.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 4031 ธันวาคม 2566 15:51:31354
97 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ PEV29 พฤศจิกายน 2566 16:40:25302
98 เพิ่มพิกัด 8516.79.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40329 พฤศจิกายน 2566 15:15:21287
99 เพิ่มพิกัด 3306.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40321 พฤศจิกายน 2566 16:08:00368
100 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 40316 พฤศจิกายน 2566 10:59:59355
ผลลัพท์ทั้งหมด 373 จำนวน 4 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนพัฒนาระบบนำเข้า (สพข.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร