กรณีขออนุญาตตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบคำขออนุญาต/ ต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ต้องใช้)12 มิถุนายน 2563 13:56:1714,424
2 แบบบัญชีรายชื่อพนักงาน/ ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (แบบแนบ ต.1) (ต้องใช้)16 มิถุนายน 2563 16:59:171,492
3 แบบบัญชีรายชื่อผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก ผู้มอบอำนาจในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรและการดำเนินกระบวนการในทางศุลกากร (แบบแนบ ต.3) (ถ้ามี)12 มิถุนายน 2563 13:51:511,218
4 แบบคำร้องขอทำการรับส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบแนบ ต.4) (ถ้ามี)12 มิถุนายน 2563 13:51:13936
5 คำร้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน (แบบแนบ ต.5) (ถ้ามี)12 มิถุนายน 2563 13:50:38830
6 แบบธนาคารเพื่อการขอชำระภาษีอากร และ/หรือ ขอคืนเงินอากร (แบบแนบ ต.6) (ถ้ามี)16 มิถุนายน 2563 16:56:05560
7 บัญชีรายชื่อผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ (แบบแนบ ต.7) (ถ้ามี)12 มิถุนายน 2563 13:49:32681
ผลลัพท์ทั้งหมด 7 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร