ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:111,243
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ23 มีนาคม 2565 08:11:33750
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)23 มีนาคม 2565 08:29:41721
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ23 มีนาคม 2565 08:10:06906
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร23 มีนาคม 2565 08:20:461,078
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า23 มีนาคม 2565 08:20:03773
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม23 มีนาคม 2565 08:15:56678
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:29859
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:44753
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:08738
11 กระบวนการงานสารบรรณ23 มีนาคม 2565 08:13:51807
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:26961
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:52604
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ23 มีนาคม 2565 08:13:25828
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว23 มีนาคม 2565 08:28:39658
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ23 มีนาคม 2565 09:24:361,004
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:49989
18 กระบวนการ การรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร23 มีนาคม 2565 16:28:2266
19 กระบวนการ การรับลงทะเบียนตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มีนาคม 2565 16:46:2452
20 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ23 มีนาคม 2565 08:18:54582
21 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ23 มีนาคม 2565 08:22:41695
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร