บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,468 เข้าชมวันนี้
  • 1,468 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,619,337 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 24 ตั้งแต่วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2566 ณ นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 24 (WCO Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations: RHCA) ตั้งแต่วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2566 ในการนี้ ได้มีการหารือความคืบหน้าการปรับใช้แผนยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ประจำปี 2565-2567 และได้มีการขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกสำหรับการเลือกตั้งเลขาธิการองค์การศุลกากรโลกวาระถัดไป รวมถึงการเลือกตั้ง Vice-Chair ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2567

ณ นครเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย

ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2566 16:01:11
จำนวนผู้เข้าชม : 8,146
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร