บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,298 เข้าชมวันนี้
  • 37,461 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,925,782 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  1. มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (Thai Customs Service Standards)
  2. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
  3. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
  4. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 188/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 61/2561
  5. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณา คำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
  6. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 182 /2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561
  7. คู่มือประชาชน จำนวน 69 คู่มือ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 พฤษภาคม 2565 13:17:03
จำนวนผู้เข้าชม : 789

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร