บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,992 เข้าชมวันนี้
  • 136,419 เข้าชมเดือนนี้
  • 9,994,401 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  1. คำสั่งกรมศุลกากร ที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ที่แสดงถึงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการของกรมศุลกากร ที่มีรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
  3. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
  4. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 เมษายน 2564 13:39:17
จำนวนผู้เข้าชม : 354
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-6000
อีเมล์ : ict@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร