ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นอากรมีอะไรบ้าง

วันที่ : 29 สิงหาคม 2560 13:42:14
จำนวนผู้เข้าชม : 2,425

คำถาม :

เอกสารประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นอากรมีอะไรบ้าง

คำตอบ :

เอกสารประกอบการยื่นขอใช้สิทธิยกเว้นอากรการนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ประกอบด้วย

 1. คำร้องขอยกเว้นค่าภาษีอากร
 2. ใบอนุญาต หรือ หนังสือสำหรับของควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี)
 3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) หรือ คำร้องขอให้ราคาโดยผู้นำของเข้า (กรณีไม่มีบัญชีราคาสินค้า)
 4. บัญชีรายละเอียดของสินค้า (Packing List)
 5. ใบตราส่ง (Air Waybill)
 6. ใบสั่งปล่อย (Delivery Order)
 7. หนังสือเดินทาง (Passport)
 8. บัตรประจำตัวประชาชน (Identification Card) กรณีชาวไทย
 9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม กรณียกเว้นอากรสำหรับของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว

 1. กรณีชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานย้ายภูมิลำเนา เช่น ใบรับรองการจบการศึกษา คำสั่งแต่งตั้ง คำสั่งย้าย หรือหนังสือสิ้นสุดการจ้าง
 2. กรณีชาวต่างชาติ ต้องมีหนังสืออนุญาตของกรมการจัดหางาน (Work Permit) ว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 ตุลาคม 2560 07:55:11
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร