What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร3 มีนาคม 25637,256
2 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จับกุมการลักลอบงาช้างจากทวีปแอฟริกา 6 กรกฎาคม 2558162
3 ประกาศกรมศุลกากร : การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้9 กรกฎาคม 2558370
4 การแถลงข่าวเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ24 กรกฎาคม 2558206
5 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ3 สิงหาคม 2558216
6 กรมศุลกากรจัดงานครบรอบสถาปนา 141 ปี3 กรกฎาคม 2558103
7 โครงการ “ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558” 28 กรกฎาคม 2558171
8 ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม จะทำการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่ 25-26 ส.ค.5813 สิงหาคม 2558445
9 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.255813 สิงหาคม 2558317
10 กรมศุลกากรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 117 สิงหาคม 2558386
11 กรมศุลกากรปรับวงเงินของส่วนตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท14 กรกฎาคม 2558168
12 กรมศุลกากรจับมือธนาคารพาณิชย์เพิ่มช่องทางการชำระค่าภาษีอากรปากระวาง ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) 25 กรกฎาคม 2558227
13 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว2 กันยายน 2558335
14 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบงาน e-Customs e-Licensing และระบบ ebXML Gateway ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 – 07.00 น. 7 สิงหาคม 2558182
15 งานวันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 10 สิงหาคม 2558256
16 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร (สทส.) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 – 07.00 น.11 สิงหาคม 2558261
17 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255818 สิงหาคม 2558331
18 ***สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway (Production) เพื่อทำการทดสอบระบบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 04.00 - 07.00 น. รวม 3 ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผู้ให้บร6 ตุลาคม 2558514
19 กรมศุลกากรรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ 2558 (เพิ่มเติม)14 ตุลาคม 2558355
20 กรมศุลกากรเดินหน้าประชุมหารือกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU FISHING)31 ตุลาคม 2558411
21 ประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง3 พฤศจิกายน 2558465
22 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ครั้งที่ 2 ในรอบปีงบฯ 255821 สิงหาคม 2558355
23 กรมศุลกากรจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ประจำปี 2558 กวาดรายได้เข้ารัฐกว่า 1,000 ล้านบาท3 กันยายน 2558352
24 ประกาศสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ7 กันยายน 2558316
25 กรมศุลกากรจัดประมูลรถยนต์ของกลาง25 สิงหาคม 2558338
26 กรมศุลกากรส่งมอบรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรมคืนทางการมาเลเซีย25 สิงหาคม 2558350
27 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร จะปิดระบบ e-Customs, e-Licensing และระบบ ebXML Gateway เพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๔.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รวม ๓ ชั่วโมง ดังนั้นในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผ10 กันยายน 2558376
28 กรมศุลกากรจับกุมชาวโบลิเวียลักลอบนำเข้าโคเคนเข้าประเทศ มูลค่ากว่า ๒๐.๘ ล้านบาท16 กันยายน 2558334
29 ***ผลการขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางกรมศุลกากร ทำรายได้ทะลุ 670 ล้านบาท28 สิงหาคม 2558462
30 กรมศุลกากรเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่ รับเส้นทาง R3A23 กันยายน 2558370
31 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว29 กันยายน 2558439
32 กรมศุลกากร และกรมประมง ร่วมเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing)13 พฤศจิกายน 2558472
33 ศุลกากรจับกุมชาวรัสเซีย ลักลอบนำเข้าโคเคน มูลค่ากว่า 26 ล้านบาท16 พฤศจิกายน 2558403
34 นายมงคล เกียรติทวีมั่นคง นิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 17 พฤศจิกายน 2558548
35 กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร จัดโครงการ "จริยธรรสัญจร"2 พฤศจิกายน 2558332
36 กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.255920 พฤศจิกายน 2558462
37 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลักลอบหนีภาษีศุลกากร มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท23 พฤศจิกายน 2558574
38 กรมศุลกากรแถลงข่าวจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคเคน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,600 กรัม มูลค่าประมาณ 10.4 ล้านบาท23 พฤศจิกายน 2558517
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)25 พฤศจิกายน 2558432
40 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ 2558 (เพิ่มเติม)16 ธันวาคม 2558441
41 พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน16 ธันวาคม 2558898
42 *******สวัสดีปีใหม่ 2559*******25 ธันวาคม 2558595
43 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล29 ธันวาคม 2558530
44 กรมศุลกากรจับกุมน้ำมันดิบ (Condensate) จำนวน 88,000 ลิตร มูลค่ารวม 10 ล้านบาท 10 พฤศจิกายน 2558366
45 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดราคาศุลกากร (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์19 พฤศจิกายน 2558667
46 ศุลกากรจับกุมงาช้าง และเกล็ดลิ่น มูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท15 ธันวาคม 2558554
47 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจฯ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้าง18 ธันวาคม 2558434
48 พิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์ผ่านระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์30 ธันวาคม 2558566
49 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25597 มกราคม 2559759
50 กรมศุลกากรจับกุมบุหรี่ จำนวน 1,000,000 ซอง (20 ล้านมวน) มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท25 ธันวาคม 2558547
51 โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ13 มกราคม 2559767
52 ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัคร (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU15 มกราคม 2559757
53 กรมศุลกากร จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ประเภทบุหรี่ สุรา กระเทียม เครื่องยนต์เก่าใช้แล้ว และเนื้อโคกระบือ รวมมูลค่าประมาณ 26 ล้านบาท 11 มกราคม 2559786
54 กรมศุลกากรเปิดตัว Mobile Application “Anti IUU Fishing” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) 20 มกราคม 2559837
55 ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU22 มกราคม 2559716
56 ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบฯ พ.ศ.255925 มกราคม 2559796
57 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกเนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 255927 มกราคม 2559928
58 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลกเนื่องในวันศุลกากรสากล ประจำปี 255927 มกราคม 2559890
59 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ23 กุมภาพันธ์ 2559844
60 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร26 กุมภาพันธ์ 2559824
61 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าภายใน26 กุมภาพันธ์ 25591,209
62 ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย26 กุมภาพันธ์ 2559873
63 >>>>>วิสัยทัศน์<<<<<<9 มีนาคม 2559848
64 กรมศุลกากรจับกุมกระบวนการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศทางทะเล จำนวนกว่า 5 ล้านมวน มูลค่ารวมภาษีอากรทั้งสิ้นกว่า 88 ล้านบาท21 มีนาคม 2559905
65 กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากทวีปแอฟริกา จำนวน 87 ท่อน น้ำหนักกว่า 300 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท 5 เมษายน 25591,042
66 พิธีเปิดการใช้งานระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) ภายใต้เทคโนโลยี e-Lock และเปิดโครงการปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-arrival Processing System) 7 เมษายน 25591,435
67 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้า และสินค้าที่สำแดงเมืองกำเนิดอันเป็นเท็จ เข้ามาในราชอาณาจักร มูลค่ากว่า 8.6 ล้านบาท26 เมษายน 25591,084
68 กรมศุลกากรจับมือภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาครัฐ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในงานด้านศุลกากรให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง4 พฤษภาคม 25591,074
69 เอกสารประกอบการสัมมนาซักซ้อม ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร10 พฤษภาคม 25591,243
70 กรมศุลกากรจับกุมชายชาวอียิปต์ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน จำนวน ๒๙๓ ก้อน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ ๕,๐๗๐ กรัม มูลค่ากว่า ๑๕ ล้านบาท 18 พฤษภาคม 25591,142
71 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 14)24 พฤษภาคม 25591,782
72 การประชุมเผยแพร่ “ผลการศึกษาการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ปี 2559 ตามแนวทางขององค์การศุลกากรโลก”18 กุมภาพันธ์ 2559888
73 กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางชำระค่าธรรมเนียมใบขนสินค้า26 กุมภาพันธ์ 2559936
74 กรมศุลกากรจับกุมสินค้าต้องห้ามต้องกำกัด ประเภท บารากู่ คอนแทคเลนส์ เครื่องสำอาง ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ (Viagra) ยาลดความอ้วน (Sibutramine) เก้าอี้ไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า พระพุทธรูปและศิลปวัตถุ และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท3 มีนาคม 25591,056
75 กรมศุลกากรจับกุมสินค้านำเข้าประเภทส้ม สำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท24 พฤษภาคม 25591,271
76 การเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบบูรณาการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ9 มิถุนายน 25591,487
77 จำหน่ายหนังสือประกาศกระทรวงการคลังฯ มาตรา 12 ปรับปรุงถึงพฤษภาคม 255916 มิถุนายน 25591,245
78 กรมศุลกากรเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากร11 มีนาคม 2559975
79 ระบบเครือข่ายหลักของกรมศุลกากรขัดข้อง‏21 มีนาคม 2559906
80 รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ในการปรับปรุงข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอบนเว็บไซต์4 เมษายน 2559959
81 เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 255926 เมษายน 2559931
82 พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน และภาคผนวกทางเทคนิค20 มิถุนายน 25591,919
83 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 3-5 นาที27 มิถุนายน 25591,143
84 Customs-Business Conference8 กรกฎาคม 25591,175
85 แจ้งเวียนประกาศสำนักงานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2557 และประกาศที่ 2/255716 พฤษภาคม 2557132
86 กรมศุลกากรจัดสัมมนาศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)7 กรกฎาคม 25591,162
87 กรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 2,370 กรัม มูลค่าประมาณ 8.3 ล้านบาท19 พฤษภาคม 255793
88 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวอินเดีย ลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1,620 กรัม มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท26 พฤษภาคม 255758
89 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวเวียดนาม ลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3.2 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท27 พฤษภาคม 255756
90 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ อาคารสโมสรศุลกากร ชั้น 22 มิถุนายน 255760
91 การตอบแบบสำรวจแก่ผู้ประกอบการ3 มิถุนายน 255754
92 กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบนำเข้าไอซ์ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 600 กรัม มูลค่าประมาณ 2.1 ล้านบาท4 มิถุนายน 255767
93 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช แจ้งดับไฟ!! ในวันที่ 20 มิ.ย.57 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.18 มิถุนายน 2557345
94 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่ 3 ก.ค.5725 มิถุนายน 2557149
95 โปสเตอร์>>THAI CUSTOMS FIGHT CORRUPTION ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชั่น 25 มิถุนายน 255786
96 โปสเตอร์>>ศุลกากรยุคใหม่ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น25 มิถุนายน 255746
97 แผ่นพับ>>THAI CUSTOMS FIGHT CORRUPTION ศุลกากรไทยไร้คอร์รัปชั่น26 มิถุนายน 25579
98 กรมศุลกากรจับกุมชายชาวกานา ลักลอบนำเข้าไอซ์ มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท30 มิถุนายน 25576
99 กรมศุลกากรจัดทำ "โครงการตรวจสอบการเสียภาษีอากรให้ผู้ประกอบการ"17 กรกฎาคม 25578
100 กรมศุลกากรจับกุมสุกรแช่แข็ง (หมูกี้) จำนวน 400 ตัว มูลค่ากว่า 400,000 บาท และจับกุมขบวนการลักลอบเครื่องสำอางใช้สิทธิสินค้าถ่ายลำไปประเทศเพื่อนบ้าน24 กรกฎาคม 25577
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,462 จำนวน 15 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร