พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 

        
        เมื่อกรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำเข้า ได้พิจารณาคำขออนุมัติให้ของได้รับยกเว้นอากรแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 
ให้กับส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลที่ยื่นขอยกเว้นอากร และแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป
      ทั้งนี้ ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร ส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ซึ่งหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ให้ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 3 (สพศ. 3) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.) กรมศุลกากร 
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6411, 02-667-7205, 02-667-6423, 02-667-7000 ต่อ 20-5913


 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม 2564 11:46:55
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7372
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร