พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 เมื่อสำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติยกเว้นอากรตามภาค 4 ประเภท 11 ถึงผู้ยื่นขอยกเว้นอากร และสำนักงาน หรือ ด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้าหรือส่งออก เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอดังกล่าวได้ถูกต้องตรงกัน
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 16:23:18
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 (สพศ.2) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5854 หรือ 5859
อีเมล์ : 80120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร