พิกัดศุลกากร

ประเภท 11 ภาค 4

 

ในทางปฏิบัติ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร โดยฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2 ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรตามประเภท 11 ในทุกกรณี

เมื่อฝ่ายมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2.2ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2ได้พิจารณาคำขออนุมัติยกเว้นอากรแล้วจะส่งผลการพิจารณาไปยังสำนักงาน หรือ ด่านศุลกากร ณ ท่าหรือที่ ที่นำเข้าหรือส่งออกเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่อไป 

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2560 15:08:17
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 2 (สพศ.2) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5854 หรือ 5859
อีเมล์ : 80120000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร