2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 14-09-2564 15:49:50 12
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 07-09-2564 16:12:08 30
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-09-2564 10:26:25 19
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-09-2564 15:38:24 12
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-09-2564 17:11:43 15
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-09-2564 17:24:24 16
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-09-2564 11:17:27 16
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-09-2564 11:53:01 16
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-09-2564 14:05:41 13
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-09-2564 19:19:23 20
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 08-09-2564 13:27:33 14
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 07-09-2564 19:29:15 17
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-09-2564 15:27:21 24
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 03-09-2564 17:01:48 15
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-09-2564 17:36:41 15
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-09-2564 16:09:19 26
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-09-2564 15:16:22 10
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-09-2564 14:45:03 32
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 02-09-2564 11:29:56 21
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 06-09-2564 15:27:53 24
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-09-2564 14:43:21 17
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 06-09-2564 13:34:50 14
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 06-09-2564 14:41:55 10
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-09-2564 10:32:41 10
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-09-2564 15:10:57 14
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-09-2564 13:44:26 11
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-09-2564 15:24:29 8
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-09-2564 10:50:24 10
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 07-09-2564 20:02:53 14
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-09-2564 12:57:45 12
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-09-2564 09:47:56 11
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-09-2564 18:48:08 12
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-09-2564 16:07:17 13
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-09-2564 11:45:08 9
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-09-2564 15:36:17 8
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-09-2564 18:11:18 11
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-09-2564 15:36:43 9
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 03-09-2564 17:32:44 13
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-09-2564 15:17:01 6
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 02-09-2564 16:49:15 12
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-09-2564 16:25:03 6
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-09-2564 17:49:51 7
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-09-2564 09:51:40 7
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-09-2564 15:46:50 8
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 14-09-2564 11:20:00 10
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-09-2564 11:13:18 15
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-09-2564 14:02:13 9
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-09-2564 16:47:49 9
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 03-09-2564 11:59:00 16
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 06-09-2564 09:51:55 11
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-09-2564 21:32:16 10
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 17-09-2564 09:53:23 6
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-09-2564 17:01:29 16
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 07-09-2564 12:58:36 13
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-09-2564 13:33:20 12
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 09-09-2564 11:30:43 9
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-09-2564 14:59:36 11
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-09-2564 15:30:42 11
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 06-09-2564 16:32:12 11
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-09-2564 14:42:48 9
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-09-2564 10:36:22 10
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-09-2564 13:10:50 9
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-09-2564 11:47:29 11
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 13-09-2564 19:40:06 9
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-09-2564 15:46:51 14
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-09-2564 18:21:27 11
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 06-09-2564 15:43:18 9
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-09-2564 10:51:09 11
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 02-09-2564 15:36:47 16
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-09-2564 13:40:07 8
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-09-2564 16:34:13 9
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 01-09-2564 12:40:48 28