2563
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-06-2563 15:30:34 2
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-06-2563 16:39:22 3
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-06-2563 15:34:59 4
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 05-06-2563 16:46:27 1
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 04-06-2563 13:05:51 6
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-06-2563 15:02:20 3
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-06-2563 09:34:27 28
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-06-2563 08:38:22 6
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-06-2563 16:46:49 7
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-06-2563 14:34:12 6
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-06-2563 13:11:41 6
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-06-2563 09:21:25 3
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-06-2563 15:57:36 5
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 02-06-2563 16:23:40 9
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-06-2563 18:09:16 4
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 02-06-2563 11:04:33 6
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-06-2563 10:19:39 15
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 - -
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-06-2563 16:55:23 7
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-06-2563 15:55:40 5
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-06-2563 11:51:09 4
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-06-2563 10:50:12 7
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-06-2563 10:31:55 5
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-06-2563 14:10:33 3
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-06-2563 13:34:00 3
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-06-2563 13:29:34 6
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 04-06-2563 15:47:32 3
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-06-2563 13:46:51 4
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-06-2563 10:50:05 2
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 04-06-2563 13:50:05 3
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-06-2563 13:42:08 3
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-06-2563 10:54:26 6
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-06-2563 17:10:55 5
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-06-2563 15:56:54 4
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-06-2563 17:40:33 3
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-06-2563 16:31:08 3
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-06-2563 15:03:05 5
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-06-2563 11:45:41 4
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-06-2563 09:05:03 3
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-06-2563 13:14:39 5
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 - -
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-06-2563 11:13:53 3
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 04-06-2563 14:54:50 3
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 04-06-2563 17:26:46 3
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-06-2563 16:35:15 3
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-06-2563 15:06:13 5
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-06-2563 15:51:37 3
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-06-2563 15:30:24 3
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-06-2563 15:52:34 4
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-06-2563 14:03:44 2
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 02-06-2563 15:26:30 10
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-06-2563 14:06:35 7
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-06-2563 13:58:17 7
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-06-2563 13:25:07 5
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 - -
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 - -
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 04-06-2563 16:03:16 4
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 02-06-2563 16:29:31 21
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-06-2563 14:17:53 3
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 - -
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 02-06-2563 14:00:48 7
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 02-06-2563 10:28:57 5
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 02-06-2563 18:35:29 8
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-06-2563 13:30:16 2
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-06-2563 10:10:16 6
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 06-06-2563 10:21:29 0
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-06-2563 16:02:10 4
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-06-2563 14:13:46 4
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-06-2563 13:45:39 5
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 02-06-2563 18:29:23 6
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 - -