2562
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-12-2562 15:37:54 35
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-12-2562 13:47:11 50
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-12-2562 13:05:09 34
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-12-2562 15:23:07 32
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 - -
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-12-2562 09:48:07 42
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-12-2562 12:47:07 38
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-12-2562 12:04:20 40
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-12-2562 12:14:31 48
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 04-12-2562 15:26:28 39
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-12-2562 17:36:27 41
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-12-2562 15:12:07 44
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-12-2562 15:59:10 41
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-12-2562 16:41:41 43
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-12-2562 11:45:21 47
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-12-2562 15:20:30 46
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-12-2562 18:32:39 55
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 04-12-2562 14:08:53 45
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 06-12-2562 16:45:45 35
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 06-12-2562 11:33:12 38
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-12-2562 14:18:26 39
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 04-12-2562 13:11:49 41
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-12-2562 16:29:09 49
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-12-2562 13:44:17 45
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-12-2562 11:58:12 58
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-12-2562 17:01:40 51
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-12-2562 10:16:23 42
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-12-2562 12:23:51 40
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-12-2562 15:47:36 39
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 03-12-2562 15:00:52 45
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-12-2562 16:03:54 41
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 03-12-2562 11:52:30 45
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-12-2562 14:18:58 43
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-12-2562 17:42:59 44
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 03-12-2562 16:47:33 45
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-12-2562 17:44:54 43
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-12-2562 15:49:46 50
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-12-2562 16:19:57 35
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 06-12-2562 08:54:13 37
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-12-2562 11:56:03 56
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-12-2562 13:53:38 36
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-12-2562 16:30:25 46
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-12-2562 09:53:43 36
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-12-2562 17:11:44 46
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-12-2562 16:02:22 15
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-12-2562 15:13:58 43
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-12-2562 15:53:46 45
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-12-2562 13:56:21 42
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-12-2562 16:40:52 41
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-12-2562 18:55:51 51
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-12-2562 19:56:14 35
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-12-2562 14:37:13 44
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-12-2562 15:00:33 48
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 04-12-2562 13:50:41 43
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-12-2562 14:35:27 33
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-12-2562 11:10:35 39
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-12-2562 13:40:28 42
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 04-12-2562 16:39:28 41
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-12-2562 14:24:23 51
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-12-2562 16:47:14 38
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 12-12-2562 14:19:57 9
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 04-12-2562 16:10:04 41
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-12-2562 11:34:45 42
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-12-2562 19:00:47 43
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-12-2562 16:11:09 33
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-12-2562 15:55:04 21
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-12-2562 14:36:29 40
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-12-2562 10:36:38 41
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 06-12-2562 14:46:20 35
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 04-12-2562 13:41:04 39
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-12-2562 11:12:11 36
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 06-12-2562 14:23:32 34
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-12-2562 11:36:59 50