2563
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-08-2563 15:44:54 7
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 04-08-2563 14:31:24 7
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-08-2563 10:24:44 2
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 - -
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 07-08-2563 09:35:08 1
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-08-2563 21:56:11 5
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-08-2563 11:34:53 2
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-08-2563 15:21:02 8
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-08-2563 14:13:40 7
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-08-2563 17:06:16 6
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-08-2563 12:01:51 6
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-08-2563 12:32:15 4
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-08-2563 13:24:53 8
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-08-2563 18:15:08 11
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 04-08-2563 16:40:47 6
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 04-08-2563 15:00:22 19
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 04-08-2563 15:05:51 6
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-08-2563 17:43:30 15
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-08-2563 14:24:16 4
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-08-2563 18:58:08 2
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 05-08-2563 16:09:19 2
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 04-08-2563 09:57:59 4
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 04-08-2563 16:41:51 4
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-08-2563 15:45:59 5
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 04-08-2563 11:46:09 6
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-08-2563 14:33:32 4
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-08-2563 16:38:24 4
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-08-2563 10:32:38 2
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-08-2563 15:34:29 1
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-08-2563 13:37:32 9
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-08-2563 16:03:45 5
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-08-2563 14:30:31 3
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-08-2563 10:03:07 3
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 - -
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 - -
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-08-2563 14:43:56 2
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-08-2563 17:02:20 4
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-08-2563 16:14:16 3
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 07-08-2563 15:47:58 1
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-08-2563 14:06:04 1
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-08-2563 15:26:07 4
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 07-08-2563 14:09:50 3
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 06-08-2563 16:30:04 2
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-08-2563 13:13:02 4
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 07-08-2563 12:48:52 2
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-08-2563 14:22:43 11
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-08-2563 13:33:58 4
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 06-08-2563 22:11:50 1
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 06-08-2563 10:41:18 3
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-08-2563 18:13:48 6
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-08-2563 15:25:09 5
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 06-08-2563 11:18:36 5
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-08-2563 11:13:51 4
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 03-08-2563 10:19:27 6
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 06-08-2563 12:32:45 2
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-08-2563 17:29:23 1
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-08-2563 15:43:01 25
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-08-2563 09:51:10 2
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-08-2563 16:01:17 2
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-08-2563 09:05:38 4
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-08-2563 14:06:08 5
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-08-2563 13:28:36 9
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-08-2563 09:11:13 3
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 05-08-2563 16:59:15 5
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-08-2563 15:33:27 4
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-08-2563 11:10:06 6
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-08-2563 15:41:32 5
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-08-2563 13:26:30 2
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 - -
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-08-2563 12:54:45 22