2562
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 20-01-2563 10:18:39 18
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 08-01-2563 08:17:53 64
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 07-01-2563 11:34:43 65
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-01-2563 14:57:52 61
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-01-2563 13:55:52 60
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-01-2563 10:25:57 63
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 03-01-2563 15:43:26 73
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 07-01-2563 14:55:41 65
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-01-2563 13:28:01 64
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-01-2563 13:15:07 66
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 07-01-2563 13:55:25 61
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 03-01-2563 17:52:43 73
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 07-01-2563 17:17:14 61
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 07-01-2563 15:16:30 59
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 07-01-2563 16:11:29 63
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 15-01-2563 10:29:00 39
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-01-2563 10:32:53 66
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-01-2563 17:02:15 87
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 13-01-2563 11:02:19 44
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 14-01-2563 13:08:24 40
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 07-01-2563 09:21:22 70
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 07-01-2563 09:22:46 63
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-01-2563 12:00:46 79
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-01-2563 17:51:33 78
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-01-2563 20:09:09 79
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-01-2563 15:32:44 73
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-01-2563 17:54:40 73
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-01-2563 10:43:25 63
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-01-2563 13:57:41 76
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-01-2563 11:50:52 61
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 02-01-2563 17:12:18 82
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-01-2563 14:18:21 76
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-01-2563 14:30:07 64
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 06-01-2563 14:17:22 65
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-01-2563 15:11:00 63
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 07-01-2563 17:52:44 61
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-01-2563 16:28:52 65
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-01-2563 18:08:51 64
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-01-2563 12:24:35 64
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 07-01-2563 09:58:58 61
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-01-2563 15:25:50 92
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-01-2563 15:29:10 67
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-01-2563 16:29:27 67
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 08-01-2563 09:41:51 59
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-01-2563 16:11:23 57
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 08-01-2563 14:38:08 58
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-01-2563 14:56:05 62
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 07-01-2563 18:16:49 69
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 06-01-2563 10:37:35 66
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-01-2563 14:44:19 60
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-01-2563 19:41:02 63
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-01-2563 17:21:24 60
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-01-2563 16:20:42 63
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 03-01-2563 14:02:15 77
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-01-2563 15:41:41 63
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-01-2563 16:20:56 65
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-01-2563 16:19:47 61
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-01-2563 14:07:51 59
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-01-2563 16:21:43 73
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 03-01-2563 16:19:23 94
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-01-2563 16:35:15 63
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-01-2563 14:50:24 65
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-01-2563 15:32:29 75
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-01-2563 10:38:46 72
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-01-2563 14:43:26 74
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-01-2563 10:37:01 69
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-01-2563 11:00:26 58
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 07-01-2563 14:54:26 65
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-01-2563 14:43:00 75
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 16-01-2563 14:11:00 31
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-01-2563 13:43:38 63
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-01-2563 16:55:19 61
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 08-01-2563 16:48:56 58
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-01-2563 17:42:23 90