2563
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 13-07-2563 13:44:28 5
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-07-2563 13:25:39 15
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-07-2563 16:20:55 15
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 03-07-2563 16:34:18 14
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 03-07-2563 11:19:58 14
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 03-07-2563 16:01:50 12
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 02-07-2563 11:13:41 16
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 02-07-2563 14:15:15 24
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-07-2563 14:13:23 13
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-07-2563 09:47:37 16
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 03-07-2563 10:44:34 11
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-07-2563 11:22:58 16
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-07-2563 14:15:15 17
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 02-07-2563 13:58:22 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-07-2563 10:07:28 17
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 02-07-2563 15:07:50 25
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 01-07-2563 17:12:54 17
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 01-07-2563 17:09:11 53
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-07-2563 10:27:50 15
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-07-2563 10:37:50 22
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-07-2563 18:15:43 10
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-07-2563 11:44:44 13
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-07-2563 14:20:58 12
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-07-2563 10:59:47 11
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 08-07-2563 15:29:19 10
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-07-2563 09:30:51 13
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 02-07-2563 15:07:17 12
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 03-07-2563 18:30:21 10
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-07-2563 14:55:51 10
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-07-2563 15:55:24 9
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 08-07-2563 15:13:02 14
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 04-07-2563 17:30:10 14
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 08-07-2563 14:58:31 12
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 02-07-2563 16:04:44 14
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-07-2563 17:15:56 11
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 06-07-2563 17:19:49 8
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 08-07-2563 17:20:27 13
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-07-2563 16:34:35 14
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 08-07-2563 14:02:11 10
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 02-07-2563 17:38:55 12
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 03-07-2563 20:23:39 12
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 08-07-2563 14:22:30 10
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-07-2563 09:18:42 10
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 08-07-2563 09:40:40 7
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-07-2563 12:01:03 13
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-07-2563 12:33:03 15
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 03-07-2563 10:55:08 12
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-07-2563 13:55:04 11
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 02-07-2563 16:07:00 13
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 02-07-2563 10:55:48 12
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 03-07-2563 16:45:47 11
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 02-07-2563 16:38:59 11
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-07-2563 15:20:32 18
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 03-07-2563 16:46:06 14
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 03-07-2563 15:21:08 14
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 10-07-2563 11:55:19 4
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 08-07-2563 15:26:41 11
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-07-2563 15:30:44 16
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 02-07-2563 16:17:56 14
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 03-07-2563 15:08:51 11
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 08-07-2563 16:21:41 14
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-07-2563 09:12:15 12
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 03-07-2563 10:36:00 11
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 02-07-2563 13:31:02 16
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 03-07-2563 15:36:30 13
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 09-07-2563 16:04:04 6
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 09-07-2563 15:54:55 5
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-07-2563 15:57:56 14
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 08-07-2563 15:32:26 11
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 02-07-2563 16:13:02 13
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-07-2563 15:08:02 10
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 03-07-2563 09:36:01 12
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 13-07-2563 16:10:43 20