2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-03-2564 16:09:59 5
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-03-2564 11:50:30 3
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-03-2564 08:15:47 5
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 04-03-2564 15:23:08 3
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 - -
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 - -
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 03-03-2564 14:47:00 12
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 03-03-2564 11:06:01 5
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-03-2564 16:46:53 8
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 03-03-2564 10:12:12 6
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-03-2564 12:07:00 14
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-03-2564 09:43:46 2
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-03-2564 16:43:42 16
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-03-2564 17:05:06 6
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 - -
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 02-03-2564 16:32:15 7
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-03-2564 12:03:23 13
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 - -
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-03-2564 17:27:34 10
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 03-03-2564 15:24:23 5
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 03-03-2564 10:23:37 12
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-03-2564 10:24:48 10
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-03-2564 14:28:40 13
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 - -
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-03-2564 16:14:10 10
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-03-2564 09:52:39 10
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 - -
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-03-2564 10:16:11 7
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-03-2564 20:16:37 2
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-03-2564 10:56:00 4
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 03-03-2564 17:20:11 4
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 05-03-2564 11:01:34 3
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-03-2564 16:13:51 8
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 05-03-2564 11:40:24 2
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 05-03-2564 11:13:06 3
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 - -
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 - -
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 - -
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-03-2564 15:15:46 15
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-03-2564 11:15:24 2
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 - -
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-03-2564 16:00:06 2
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 - -
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 - -
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 04-03-2564 15:57:37 7
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-03-2564 17:02:11 8
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-03-2564 13:54:54 2
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-03-2564 13:11:33 10
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-03-2564 16:51:13 4
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 - -
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 03-03-2564 19:20:33 9
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 - -
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 05-03-2564 13:51:30 5
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 04-03-2564 11:17:12 8
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-03-2564 13:49:27 5
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 03-03-2564 16:15:56 4
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-03-2564 11:09:57 4
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 02-03-2564 16:12:06 9
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-03-2564 14:26:00 1
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-03-2564 11:44:42 2
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-03-2564 14:00:58 3
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 02-03-2564 09:12:47 4
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-03-2564 10:17:51 5
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 04-03-2564 09:06:38 7
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 - -
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-03-2564 13:01:50 4
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 03-03-2564 16:39:52 7
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 - -
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 - -
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 04-03-2564 15:21:24 5
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-03-2564 10:35:26 3
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-03-2564 14:19:52 16