มิถุนายน 2562
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 10-07-2562 16:05:50 24
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 03-07-2562 14:55:08 54
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 04-07-2562 09:57:20 49
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 05-07-2562 13:42:07 45
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 05-07-2562 15:41:45 43
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 04-07-2562 16:40:54 49
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 01-07-2562 16:23:29 61
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 03-07-2562 11:45:33 54
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-07-2562 16:36:08 54
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 03-07-2562 13:15:26 55
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 10-07-2562 21:47:28 26
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-07-2562 16:47:26 46
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 02-07-2562 16:05:20 53
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 04-07-2562 09:25:25 48
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 02-07-2562 14:28:51 55
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 03-07-2562 14:41:23 50
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-07-2562 18:38:50 42
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-07-2562 14:56:50 53
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-07-2562 10:39:40 52
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-07-2562 14:20:02 44
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 - -
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-07-2562 19:54:00 50
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 02-07-2562 17:02:45 55
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-07-2562 14:56:58 50
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 10-07-2562 17:36:47 26
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 02-07-2562 15:36:51 59
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-07-2562 19:45:45 48
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-07-2562 10:59:45 43
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 04-07-2562 09:56:21 49
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 03-07-2562 09:28:23 51
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-07-2562 16:09:50 44
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-07-2562 09:51:46 46
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 02-07-2562 15:24:51 56
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 03-07-2562 13:27:06 51
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 04-07-2562 10:41:10 47
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-07-2562 17:11:07 45
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 04-07-2562 17:52:23 48
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-07-2562 16:45:08 46
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-07-2562 16:57:08 45
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-07-2562 16:40:36 45
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 04-07-2562 16:35:00 50
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 09-07-2562 15:05:47 32
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-07-2562 13:31:10 51
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 02-07-2562 14:12:17 56
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 02-07-2562 14:58:22 60
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 03-07-2562 12:01:43 53
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 05-07-2562 10:16:18 48
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 03-07-2562 12:58:31 55
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-07-2562 16:32:51 48
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-07-2562 10:23:22 53
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-07-2562 11:10:19 44
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 08-07-2562 10:49:30 68
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 05-07-2562 17:09:14 48
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 02-07-2562 14:42:48 57
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 05-07-2562 15:50:01 46
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 - -
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-07-2562 14:35:30 46
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-07-2562 09:31:59 48
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-07-2562 12:13:21 40
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 04-07-2562 15:10:35 63
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-07-2562 17:23:46 47
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-07-2562 12:21:14 45
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-07-2562 15:48:37 43
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 04-07-2562 11:42:22 48
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 03-07-2562 13:17:52 52
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 04-07-2562 13:39:02 50
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 08-07-2562 14:46:27 34
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 05-07-2562 10:40:46 50
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 02-07-2562 15:55:00 52
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-07-2562 10:09:37 51
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 05-07-2562 14:20:08 41
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 03-07-2562 14:42:23 50
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 03-07-2562 16:46:32 51
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-07-2562 12:33:08 59

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร