คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการลงทะเบียน3 สิงหาคม 2566 15:03:192,960
2 แบบคำขอและแบบแนบของแบบคำขอ3 สิงหาคม 2566 16:24:172,975
3 ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสาร/แบบแนบคำขอลงทะเบียน3 สิงหาคม 2566 16:44:414,772
4 การกรอกแบบคำขอ/แบบแนบของแบบคำขอด้วยลายมือ3 สิงหาคม 2566 16:51:161,742
5 ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน2 มิถุนายน 2566 08:52:573,089
6 การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน 2 มิถุนายน 2566 08:58:041,714
7 การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1-9)2 มิถุนายน 2566 09:02:312,295
8 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดา 19 มิถุนายน 2566 09:11:382,464
9 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบริษัทจำกัด 19 มิถุนายน 2566 09:07:188,230
10 หลักฐานแสดงตนประกอบการยื่นแบบคำขอ16 กุมภาพันธ์ 2566 14:25:532,375
11 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง16 กุมภาพันธ์ 2566 08:52:552,709
12 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ระบุในแบบคำขอ16 กุมภาพันธ์ 2566 08:54:28963
13 การลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร16 กุมภาพันธ์ 2566 14:04:291,530
14 กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำเป็นต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์กับกรมศุลกากรหรือไม่18 กรกฎาคม 2566 08:46:523,187
15 การใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ) 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:27:541,678
16 ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้นำเข้า/ส่งออกที่ได้ยื่นขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนไว้16 กุมภาพันธ์ 2566 09:03:566,554
17 ผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน18 กรกฎาคม 2566 08:49:383,192
18 ไมได้รับ QR Code ยื่นยันตัวตนเมื่อลงทะเบียนใช้งานระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal31 สิงหาคม 2566 16:34:4245
19 ชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทถูกเปลี่ยนหลังจากเข้าใช้งานระบบ Customs Trader Portal31 สิงหาคม 2566 16:41:1339
20 ผู้ใช้งานสแกน QR CODE และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ต้องดำเนินการอย่างไร11 พฤษภาคม 2566 10:27:21209
21 ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนแล้ว แต่เข้าใช้งานระบบ Customs Trader Portal ไม่ได้ ต้องดำเนินการอย่างไร11 พฤษภาคม 2566 10:38:33183
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร