คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 ข้อความที่ใช้ขีดคร่อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน4 มีนาคม 2563 10:27:111,410
2 ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออกถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน27 กันยายน 2562 16:03:351,412
3 ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอลงทะเบียน3 มีนาคม 2563 14:54:162,268
4 ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้นำเข้า/ส่งออกที่ได้ยื่นขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนไว้27 สิงหาคม 2562 10:29:24805
5 การใช้สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Bank Statement) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักฐานประกอบ (แบบแนบ จ) 26 สิงหาคม 2562 12:22:34433
6 การยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบคำขอหมายเลข 7) กรณีผู้นำเข้า/ส่งออกซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 26 สิงหาคม 2562 12:21:57552
7 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่ได้ยื่นแบบขอทำการรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบแนบ ช) ในการยื่นขอลงทะเบียนครั้งแรก 26 สิงหาคม 2562 12:21:28402
8 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ระบุในแบบคำขอ26 สิงหาคม 2562 12:21:09303
9 ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมดมายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนด้วยตนเอง27 สิงหาคม 2562 10:28:29750
10 หลักฐานแสดงตนประกอบการยื่นแบบคำขอ26 สิงหาคม 2562 12:19:38594
11 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับพระสงฆ์ 27 สิงหาคม 2562 10:26:09626
12 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบริษัทจำกัด 27 สิงหาคม 2562 10:25:301,798
13 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกสำหรับบุคคลธรรมดา 27 สิงหาคม 2562 10:24:27700
14 การยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทุกแบบ (แบบคำขอหมายเลข 1-9)27 สิงหาคม 2562 10:19:28789
15 การประทับตราของบริษัท/หน่วยงาน 26 สิงหาคม 2562 11:17:06488
16 การกรอกแบบคำขอ/แบบแนบของแบบคำขอด้วยลายมือ27 สิงหาคม 2562 10:19:00537
17 ความแตกต่างของ แบบคำขอ และ แบบแนบของแบบคำขอ 26 สิงหาคม 2562 12:10:59671
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร