1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,360
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021927
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021758
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,680
5- August 14, 2020956
6ไม่มีเลข May 8, 20201,914
7- March 30, 20201,216
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020989
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,228
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,917
11 July 15, 20194,895
12- July 12, 20193,876
13 April 17, 20192,350
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,794
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,617
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,989
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,703
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,098
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,022
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,546
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,110
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,541
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,917
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,177
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,783
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,569
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,686
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,690
29- January 5, 20183,903
30- January 5, 20181,537
311/2561 January 5, 20183,926
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,932
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,855
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,811
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,763
36-- December 4, 20173,816
37-- November 30, 20173,932
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,855
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,243
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,408
41-- July 18, 20174,486
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,055
43-- May 22, 20174,937
44-- March 30, 20176,968
45 March 7, 20176,393
46 January 31, 20174,944
47 January 27, 20175,191
48 January 23, 20175,311
49 January 16, 20175,269
50 January 12, 20175,210
51 December 23, 20165,081
52 December 23, 20164,989
53 December 23, 20165,182
54- December 23, 20165,282
55 December 20, 20165,189
56 December 8, 20165,144
57ไม่มี November 7, 20165,724
58ไม่มี May 25, 20165,016
59ไม่มี April 20, 20164,946
60ไม่มี April 19, 20165,321
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,021
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,163
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,042
64ไม่มี January 4, 20165,020
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,150
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,088
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,133
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,145
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,612
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,049
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,258
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,943
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,040
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,019
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,098
76ประกาศกรม October 10, 20145,005
77ประกาศกรม September 11, 20145,019
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,025
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,972
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20135,010
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,102
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,685
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,986
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,597
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,210
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,945
87กค0519/ว307 April 18, 20125,039
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,269
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,278
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,013
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,309
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,060
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,136
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,040
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,170
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,988
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,107
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,042
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,188
1000519/ว235 April 5, 20105,061
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th