1ไม่มีเลขที่ August 25, 2020754
2- August 14, 2020615
3ไม่มีเลข May 8, 20201,419
4- March 30, 2020850
5ไม่มีเลขที่ March 27, 2020763
6ไม่มีเลขที่ January 28, 2020865
7ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,682
8 July 15, 20194,506
9- July 12, 20193,553
10 April 17, 20192,047
11ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,544
12ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,295
13ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,741
14ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,492
15ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,866
16ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,761
17ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,275
18ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,866
19ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,309
20ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,671
21ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,941
22ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,500
23ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,351
24ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,434
25ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,413
26- January 5, 20183,673
27- January 5, 20181,476
281/2561 January 5, 20183,692
29ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,653
30ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,549
31ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,593
32ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,521
33-- December 4, 20173,588
34-- November 30, 20173,676
35ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,614
36ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,010
37กค 0503/ว646 October 5, 20174,184
38-- July 18, 20174,243
39ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,818
40-- May 22, 20174,674
41-- March 30, 20176,683
42 March 7, 20176,161
43 January 31, 20174,682
44 January 27, 20174,965
45 January 23, 20175,102
46 January 16, 20175,026
47 January 12, 20175,000
48 December 23, 20164,877
49 December 23, 20164,788
50 December 23, 20164,980
51- December 23, 20165,085
52 December 20, 20165,002
53 December 8, 20164,943
54ไม่มี November 7, 20165,463
55ไม่มี May 25, 20164,831
56ไม่มี April 20, 20164,769
57ไม่มี April 19, 20165,104
58ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,834
59แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,968
60รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,843
61ไม่มี January 4, 20164,818
62แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,882
63ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,889
64ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,937
65ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,924
66แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,323
67ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,863
68ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,989
69ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,737
70ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,851
71ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,838
72ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,862
73ประกาศกรม October 10, 20144,823
74ประกาศกรม September 11, 20144,839
75ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,841
76กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,777
77กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,794
78กค 0522/ว379 July 18, 20134,863
79กค 0503/ว629 November 5, 20125,886
80กค 0519/ว 626 October 15, 20124,789
81กค 0515/ว473 August 8, 20123,393
82กค 0515/ว473 July 27, 20124,919
83กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,768
84กค0519/ว307 April 18, 20124,840
85-กค 0503/ว188 February 21, 20125,035
86ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,025
87กค 0518/ว368 September 29, 20114,816
88กค 0503/ว 315 August 11, 20115,066
89ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,884
90- กค 0503/ว137 April 20, 20114,950
91-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,839
92-กค 0503/ว562 November 16, 20104,944
93กค 0519/ว 532 October 8, 20104,771
94- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,858
95-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,846
96กค 0518/ว 228 April 30, 20104,979
970519/ว235 April 5, 20104,881
98-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,836
99แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,931
100(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,782
192 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th