1ไม่มีเลข May 8, 20201,183
2- March 30, 2020711
3ไม่มีเลขที่ March 27, 2020644
4ไม่มีเลขที่ January 28, 2020652
5ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,554
6 July 15, 20194,343
7- July 12, 20193,412
8 April 17, 20191,896
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,437
10ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,150
11ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,613
12ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,373
13ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,751
14ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,641
15ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,133
16ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,745
17ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,183
18ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,542
19ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,825
20ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,390
21ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,230
22ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,308
23ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,282
24- January 5, 20183,550
25- January 5, 20181,428
261/2561 January 5, 20183,577
27ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,517
28ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,420
29ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,472
30ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,404
31-- December 4, 20173,463
32-- November 30, 20173,553
33ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,500
34ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,898
35กค 0503/ว646 October 5, 20174,072
36-- July 18, 20174,129
37ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,700
38-- May 22, 20174,467
39-- March 30, 20176,552
40 March 7, 20176,038
41 January 31, 20174,566
42 January 27, 20174,841
43 January 23, 20174,989
44 January 16, 20174,903
45 January 12, 20174,879
46 December 23, 20164,783
47 December 23, 20164,699
48 December 23, 20164,906
49- December 23, 20165,014
50 December 20, 20164,907
51 December 8, 20164,882
52ไม่มี November 7, 20165,389
53ไม่มี May 25, 20164,776
54ไม่มี April 20, 20164,701
55ไม่มี April 19, 20165,020
56ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,765
57แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,903
58รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,778
59ไม่มี January 4, 20164,757
60แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,799
61ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,832
62ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,873
63ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,854
64แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,200
65ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,802
66ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,909
67ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,679
68ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,790
69ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,780
70ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,803
71ประกาศกรม October 10, 20144,764
72ประกาศกรม September 11, 20144,791
73ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,784
74กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,721
75กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,736
76กค 0522/ว379 July 18, 20134,789
77กค 0503/ว629 November 5, 20125,744
78กค 0519/ว 626 October 15, 20124,714
79กค 0515/ว473 August 8, 20123,324
80กค 0515/ว473 July 27, 20124,852
81กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,718
82กค0519/ว307 April 18, 20124,782
83-กค 0503/ว188 February 21, 20124,959
84ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,938
85กค 0518/ว368 September 29, 20114,756
86กค 0503/ว 315 August 11, 20114,996
87ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,824
88- กค 0503/ว137 April 20, 20114,893
89-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,771
90-กค 0503/ว562 November 16, 20104,869
91กค 0519/ว 532 October 8, 20104,708
92- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,788
93-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,779
94กค 0518/ว 228 April 30, 20104,921
950519/ว235 April 5, 20104,830
96-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,776
97แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,872
98(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,723
99A0609010.pdf June 15, 20094,651
100-(กค 0519/ว 130) April 21, 20094,809
190 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th