1ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,051
2- August 14, 2020667
3ไม่มีเลข May 8, 20201,488
4- March 30, 2020896
5ไม่มีเลขที่ March 27, 2020795
6ไม่มีเลขที่ January 28, 2020920
7ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,714
8 July 15, 20194,573
9- July 12, 20193,611
10 April 17, 20192,088
11ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,585
12ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,341
13ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,772
14ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,515
15ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,888
16ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,786
17ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,317
18ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,911
19ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,331
20ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,692
21ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,969
22ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,530
23ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,372
24ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,466
25ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,454
26- January 5, 20183,701
27- January 5, 20181,483
281/2561 January 5, 20183,730
29ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,690
30ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,607
31ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,622
32ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,545
33-- December 4, 20173,616
34-- November 30, 20173,728
35ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,648
36ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,043
37กค 0503/ว646 October 5, 20174,206
38-- July 18, 20174,269
39ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,845
40-- May 22, 20174,704
41-- March 30, 20176,737
42 March 7, 20176,197
43 January 31, 20174,728
44 January 27, 20174,992
45 January 23, 20175,126
46 January 16, 20175,052
47 January 12, 20175,032
48 December 23, 20164,894
49 December 23, 20164,807
50 December 23, 20165,005
51- December 23, 20165,114
52 December 20, 20165,020
53 December 8, 20164,967
54ไม่มี November 7, 20165,494
55ไม่มี May 25, 20164,847
56ไม่มี April 20, 20164,787
57ไม่มี April 19, 20165,130
58ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,851
59แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,001
60รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,861
61ไม่มี January 4, 20164,841
62แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,922
63ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,913
64ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,962
65ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,966
66แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,364
67ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,882
68ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,027
69ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,756
70ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,872
71ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,855
72ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,890
73ประกาศกรม October 10, 20144,843
74ประกาศกรม September 11, 20144,858
75ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,861
76กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,809
77กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,823
78กค 0522/ว379 July 18, 20134,900
79กค 0503/ว629 November 5, 20125,955
80กค 0519/ว 626 October 15, 20124,811
81กค 0515/ว473 August 8, 20123,412
82กค 0515/ว473 July 27, 20124,947
83กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,788
84กค0519/ว307 April 18, 20124,863
85-กค 0503/ว188 February 21, 20125,069
86ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,050
87กค 0518/ว368 September 29, 20114,837
88กค 0503/ว 315 August 11, 20115,098
89ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,901
90- กค 0503/ว137 April 20, 20114,974
91-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,860
92-กค 0503/ว562 November 16, 20104,972
93กค 0519/ว 532 October 8, 20104,802
94- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,886
95-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,866
96กค 0518/ว 228 April 30, 20105,001
970519/ว235 April 5, 20104,902
98-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,853
99แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,951
100(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,801
192 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th