1ไม่มีเลขที่ March 24, 2021402
2ไม่มีเลขที่ March 1, 2021406
3ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,397
4- August 14, 2020754
5ไม่มีเลข May 8, 20201,621
6- March 30, 20201,009
7ไม่มีเลขที่ March 27, 2020861
8ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,038
9ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,783
10 July 15, 20194,678
11- July 12, 20193,704
12 April 17, 20192,178
13ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,659
14ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,419
15ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,856
16ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,580
17ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,965
18ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,867
19ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,401
20ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,981
21ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,411
22ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,760
23ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,043
24ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,605
25ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,443
26ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,539
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,538
28- January 5, 20183,769
29- January 5, 20181,497
301/2561 January 5, 20183,798
31ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,790
32ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,695
33ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,686
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,615
35-- December 4, 20173,679
36-- November 30, 20173,793
37ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,714
38ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,115
39กค 0503/ว646 October 5, 20174,283
40-- July 18, 20174,345
41ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,918
42-- May 22, 20174,781
43-- March 30, 20176,814
44 March 7, 20176,258
45 January 31, 20174,802
46 January 27, 20175,068
47 January 23, 20175,187
48 January 16, 20175,121
49 January 12, 20175,091
50 December 23, 20164,948
51 December 23, 20164,865
52 December 23, 20165,075
53- December 23, 20165,173
54 December 20, 20165,086
55 December 8, 20165,029
56ไม่มี November 7, 20165,562
57ไม่มี May 25, 20164,906
58ไม่มี April 20, 20164,849
59ไม่มี April 19, 20165,206
60ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,912
61แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,054
62รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,926
63ไม่มี January 4, 20164,907
64แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,994
65ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,973
66ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,013
67ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,024
68แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,443
69ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,942
70ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,115
71ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,811
72ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,931
73ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,908
74ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,966
75ประกาศกรม October 10, 20144,904
76ประกาศกรม September 11, 20144,912
77ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,925
78กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,863
79กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,890
80กค 0522/ว379 July 18, 20134,980
81กค 0503/ว629 November 5, 20126,252
82กค 0519/ว 626 October 15, 20124,873
83กค 0515/ว473 August 8, 20123,467
84กค 0515/ว473 July 27, 20125,031
85กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,842
86กค0519/ว307 April 18, 20124,927
87-กค 0503/ว188 February 21, 20125,138
88ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,123
89กค 0518/ว368 September 29, 20114,900
90กค 0503/ว 315 August 11, 20115,163
91ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,960
92- กค 0503/ว137 April 20, 20115,029
93-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,920
94-กค 0503/ว562 November 16, 20105,030
95กค 0519/ว 532 October 8, 20104,866
96- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,956
97-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,922
98กค 0518/ว 228 April 30, 20105,063
990519/ว235 April 5, 20104,955
100-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,917
194 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th