1ไม่มีเลขที่ July 22, 2019867
2 July 15, 20193,668
3- July 12, 20192,707
4 April 17, 20191,265
5ไม่มีเลขที่ January 28, 20191,849
6ไม่มีเลขที่ December 28, 20181,562
7ไม่มีเลขที่ November 2, 20181,991
8ไม่มีเลขที่ October 11, 20181,806
9ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,190
10ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,039
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20182,517
12ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,155
13ไม่มีเลขที่ May 1, 20182,610
14ไม่มีเลขที่ March 30, 20182,953
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,243
16ไม่มีเลขที่ February 15, 20182,820
17ไม่มีเลขที่ February 2, 20182,658
18ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,734
19ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,701
20- January 5, 20182,977
21- January 5, 20181,388
221/2561 January 5, 20182,987
23ไม่มีเลขที่ December 26, 20172,945
24ไม่มีเลขที่ December 25, 20172,829
25ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,893
26ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,829
27-- December 4, 20172,895
28-- November 30, 20172,968
29ไม่มีเลขที่ November 16, 20172,924
30ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,304
31กค 0503/ว646 October 5, 20173,497
32-- July 18, 20173,543
33ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,129
34-- May 22, 20173,648
35-- March 30, 20175,955
36 March 7, 20175,450
37 January 31, 20173,999
38 January 27, 20174,273
39 January 23, 20174,427
40 January 16, 20174,327
41 January 12, 20174,300
42 December 23, 20164,208
43 December 23, 20164,153
44 December 23, 20164,379
45- December 23, 20164,482
46 December 20, 20164,362
47 December 8, 20164,347
48ไม่มี November 7, 20164,842
49ไม่มี May 25, 20164,246
50ไม่มี April 20, 20164,170
51ไม่มี April 19, 20164,445
52ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,220
53แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,370
54รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,242
55ไม่มี January 4, 20164,232
56แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,261
57ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,294
58ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,348
59ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,325
60แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20154,595
61ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,271
62ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,371
63ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,160
64ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,264
65ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,250
66ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,261
67ประกาศกรม October 10, 20144,236
68ประกาศกรม September 11, 20144,264
69ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,245
70กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,179
71กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,207
72กค 0522/ว379 July 18, 20134,242
73กค 0503/ว629 November 5, 20125,064
74กค 0519/ว 626 October 15, 20124,182
75กค 0515/ว473 August 8, 20122,785
76กค 0515/ว473 July 27, 20124,318
77กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,192
78กค0519/ว307 April 18, 20124,253
79-กค 0503/ว188 February 21, 20124,403
80ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,295
81กค 0518/ว368 September 29, 20114,224
82กค 0503/ว 315 August 11, 20114,457
83ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,288
84- กค 0503/ว137 April 20, 20114,362
85-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,235
86-กค 0503/ว562 November 16, 20104,323
87กค 0519/ว 532 October 8, 20104,170
88- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,243
89-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,235
90กค 0518/ว 228 April 30, 20104,387
910519/ว235 April 5, 20104,298
92-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,219
93แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,347
94(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,193
95A0609010.pdf June 15, 20094,123
96-(กค 0519/ว 130) April 21, 20094,273
97แจ้งความกรมฯที่ 1/2552 March 5, 20094,257
98-(กค 0519/ว 639) November 3, 20084,117
99-(กค 0503/ว 472) July 16, 20084,187
100-(กค 0503/ว 466) July 14, 20084,292
186 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th