1ไม่มีเลขที่ August 25, 2020400
2- August 14, 2020568
3ไม่มีเลข May 8, 20201,354
4- March 30, 2020819
5ไม่มีเลขที่ March 27, 2020742
6ไม่มีเลขที่ January 28, 2020834
7ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,650
8 July 15, 20194,473
9- July 12, 20193,513
10 April 17, 20192,015
11ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,521
12ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,267
13ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,721
14ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,469
15ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,839
16ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,737
17ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,245
18ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,845
19ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,287
20ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,650
21ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,918
22ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,479
23ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,326
24ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,408
25ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,387
26- January 5, 20183,651
27- January 5, 20181,473
281/2561 January 5, 20183,667
29ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,618
30ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,515
31ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,572
32ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,500
33-- December 4, 20173,565
34-- November 30, 20173,644
35ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,594
36ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,989
37กค 0503/ว646 October 5, 20174,161
38-- July 18, 20174,222
39ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,795
40-- May 22, 20174,653
41-- March 30, 20176,661
42 March 7, 20176,138
43 January 31, 20174,660
44 January 27, 20174,940
45 January 23, 20175,078
46 January 16, 20175,004
47 January 12, 20174,972
48 December 23, 20164,857
49 December 23, 20164,765
50 December 23, 20164,964
51- December 23, 20165,058
52 December 20, 20164,974
53 December 8, 20164,923
54ไม่มี November 7, 20165,440
55ไม่มี May 25, 20164,813
56ไม่มี April 20, 20164,745
57ไม่มี April 19, 20165,073
58ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,813
59แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,948
60รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,822
61ไม่มี January 4, 20164,802
62แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,854
63ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,867
64ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,918
65ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,898
66แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,294
67ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,840
68ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,967
69ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,718
70ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,826
71ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,818
72ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,834
73ประกาศกรม October 10, 20144,805
74ประกาศกรม September 11, 20144,822
75ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,822
76กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,760
77กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,771
78กค 0522/ว379 July 18, 20134,841
79กค 0503/ว629 November 5, 20125,855
80กค 0519/ว 626 October 15, 20124,767
81กค 0515/ว473 August 8, 20123,369
82กค 0515/ว473 July 27, 20124,899
83กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,751
84กค0519/ว307 April 18, 20124,825
85-กค 0503/ว188 February 21, 20125,007
86ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,005
87กค 0518/ว368 September 29, 20114,797
88กค 0503/ว 315 August 11, 20115,044
89ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,864
90- กค 0503/ว137 April 20, 20114,932
91-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,815
92-กค 0503/ว562 November 16, 20104,925
93กค 0519/ว 532 October 8, 20104,751
94- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,840
95-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,825
96กค 0518/ว 228 April 30, 20104,960
970519/ว235 April 5, 20104,865
98-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,817
99แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,913
100(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,761
192 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th