1ไม่มีเลขที่ July 22, 2019586
2 July 15, 20193,406
3- July 12, 20192,409
4 April 17, 20191,035
5ไม่มีเลขที่ January 28, 20191,610
6ไม่มีเลขที่ December 28, 20181,321
7ไม่มีเลขที่ November 2, 20181,752
8ไม่มีเลขที่ October 11, 20181,573
9ไม่มีเลขที่ July 23, 20181,964
10ไม่มีเลขที่ July 20, 20181,816
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20182,273
12ไม่มีเลขที่ June 1, 20181,930
13ไม่มีเลขที่ May 1, 20182,377
14ไม่มีเลขที่ March 30, 20182,732
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,026
16ไม่มีเลขที่ February 15, 20182,601
17ไม่มีเลขที่ February 2, 20182,434
18ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,520
19ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,485
20- January 5, 20182,758
21- January 5, 20181,382
221/2561 January 5, 20182,768
23ไม่มีเลขที่ December 26, 20172,728
24ไม่มีเลขที่ December 25, 20172,609
25ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,669
26ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,614
27-- December 4, 20172,675
28-- November 30, 20172,745
29ไม่มีเลขที่ November 16, 20172,698
30ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,066
31กค 0503/ว646 October 5, 20173,272
32-- July 18, 20173,321
33ไม่มีเลขที่ June 20, 20173,905
34-- May 22, 20173,402
35-- March 30, 20175,719
36 March 7, 20175,233
37 January 31, 20173,771
38 January 27, 20174,059
39 January 23, 20174,212
40 January 16, 20174,115
41 January 12, 20174,078
42 December 23, 20163,980
43 December 23, 20163,931
44 December 23, 20164,163
45- December 23, 20164,274
46 December 20, 20164,143
47 December 8, 20164,122
48ไม่มี November 7, 20164,612
49ไม่มี May 25, 20164,042
50ไม่มี April 20, 20163,967
51ไม่มี April 19, 20164,225
52ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,012
53แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,165
54รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,038
55ไม่มี January 4, 20164,028
56แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,054
57ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,092
58ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,050
59ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,120
60แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20154,392
61ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,063
62ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,148
63ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20153,960
64ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,065
65ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,047
66ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,059
67ประกาศกรม October 10, 20144,039
68ประกาศกรม September 11, 20144,064
69ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,044
70กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20133,976
71กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,011
72กค 0522/ว379 July 18, 20134,028
73กค 0503/ว629 November 5, 20124,793
74กค 0519/ว 626 October 15, 20123,965
75กค 0515/ว473 August 8, 20122,573
76กค 0515/ว473 July 27, 20124,109
77กค 0520 / ว 304 April 27, 20123,986
78กค0519/ว307 April 18, 20124,036
79-กค 0503/ว188 February 21, 20124,177
80ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,051
81กค 0518/ว368 September 29, 20114,009
82กค 0503/ว 315 August 11, 20114,245
83ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,072
84- กค 0503/ว137 April 20, 20114,138
85-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,009
86-กค 0503/ว562 November 16, 20104,092
87กค 0519/ว 532 October 8, 20103,957
88- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,027
89-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,019
90กค 0518/ว 228 April 30, 20104,169
910519/ว235 April 5, 20104,080
92-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,018
93แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,126
94(กค 0519/ว 376) October 30, 20093,980
95A0609010.pdf June 15, 20093,907
96-(กค 0519/ว 130) April 21, 20094,057
97แจ้งความกรมฯที่ 1/2552 March 5, 20094,039
98-(กค 0519/ว 639) November 3, 20083,901
99-(กค 0503/ว 472) July 16, 20083,973
100-(กค 0503/ว 466) July 14, 20084,091
186 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th