1ไม่มีเลขที่ July 22, 2019893
2 July 15, 20193,699
3- July 12, 20192,734
4 April 17, 20191,289
5ไม่มีเลขที่ January 28, 20191,874
6ไม่มีเลขที่ December 28, 20181,589
7ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,020
8ไม่มีเลขที่ October 11, 20181,830
9ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,214
10ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,072
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20182,543
12ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,184
13ไม่มีเลขที่ May 1, 20182,634
14ไม่มีเลขที่ March 30, 20182,977
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,269
16ไม่มีเลขที่ February 15, 20182,845
17ไม่มีเลขที่ February 2, 20182,682
18ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,758
19ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,727
20- January 5, 20183,002
21- January 5, 20181,388
221/2561 January 5, 20183,013
23ไม่มีเลขที่ December 26, 20172,970
24ไม่มีเลขที่ December 25, 20172,854
25ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,917
26ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,854
27-- December 4, 20172,920
28-- November 30, 20172,992
29ไม่มีเลขที่ November 16, 20172,949
30ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,329
31กค 0503/ว646 October 5, 20173,521
32-- July 18, 20173,567
33ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,154
34-- May 22, 20173,673
35-- March 30, 20175,979
36 March 7, 20175,473
37 January 31, 20174,022
38 January 27, 20174,296
39 January 23, 20174,451
40 January 16, 20174,352
41 January 12, 20174,325
42 December 23, 20164,232
43 December 23, 20164,177
44 December 23, 20164,403
45- December 23, 20164,505
46 December 20, 20164,386
47 December 8, 20164,372
48ไม่มี November 7, 20164,866
49ไม่มี May 25, 20164,270
50ไม่มี April 20, 20164,194
51ไม่มี April 19, 20164,470
52ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,249
53แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,395
54รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,266
55ไม่มี January 4, 20164,257
56แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,285
57ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,319
58ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,371
59ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,349
60แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20154,619
61ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,295
62ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,395
63ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,185
64ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,289
65ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,275
66ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,285
67ประกาศกรม October 10, 20144,260
68ประกาศกรม September 11, 20144,290
69ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,270
70กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,203
71กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,231
72กค 0522/ว379 July 18, 20134,266
73กค 0503/ว629 November 5, 20125,089
74กค 0519/ว 626 October 15, 20124,207
75กค 0515/ว473 August 8, 20122,811
76กค 0515/ว473 July 27, 20124,342
77กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,216
78กค0519/ว307 April 18, 20124,278
79-กค 0503/ว188 February 21, 20124,426
80ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,320
81กค 0518/ว368 September 29, 20114,249
82กค 0503/ว 315 August 11, 20114,481
83ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,312
84- กค 0503/ว137 April 20, 20114,386
85-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,260
86-กค 0503/ว562 November 16, 20104,346
87กค 0519/ว 532 October 8, 20104,194
88- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,267
89-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,260
90กค 0518/ว 228 April 30, 20104,413
910519/ว235 April 5, 20104,324
92-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,247
93แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,371
94(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,218
95A0609010.pdf June 15, 20094,148
96-(กค 0519/ว 130) April 21, 20094,296
97แจ้งความกรมฯที่ 1/2552 March 5, 20094,282
98-(กค 0519/ว 639) November 3, 20084,141
99-(กค 0503/ว 472) July 16, 20084,211
100-(กค 0503/ว 466) July 14, 20084,316
186 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th