1ไม่มีเลขที่ July 22, 2019601
2 July 15, 20193,424
3- July 12, 20192,426
4 April 17, 20191,055
5ไม่มีเลขที่ January 28, 20191,624
6ไม่มีเลขที่ December 28, 20181,335
7ไม่มีเลขที่ November 2, 20181,770
8ไม่มีเลขที่ October 11, 20181,588
9ไม่มีเลขที่ July 23, 20181,979
10ไม่มีเลขที่ July 20, 20181,831
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20182,288
12ไม่มีเลขที่ June 1, 20181,946
13ไม่มีเลขที่ May 1, 20182,392
14ไม่มีเลขที่ March 30, 20182,746
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,040
16ไม่มีเลขที่ February 15, 20182,615
17ไม่มีเลขที่ February 2, 20182,449
18ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,534
19ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,499
20- January 5, 20182,774
21- January 5, 20181,382
221/2561 January 5, 20182,783
23ไม่มีเลขที่ December 26, 20172,742
24ไม่มีเลขที่ December 25, 20172,624
25ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,684
26ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,629
27-- December 4, 20172,691
28-- November 30, 20172,760
29ไม่มีเลขที่ November 16, 20172,715
30ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,081
31กค 0503/ว646 October 5, 20173,287
32-- July 18, 20173,335
33ไม่มีเลขที่ June 20, 20173,920
34-- May 22, 20173,416
35-- March 30, 20175,734
36 March 7, 20175,248
37 January 31, 20173,786
38 January 27, 20174,074
39 January 23, 20174,226
40 January 16, 20174,130
41 January 12, 20174,093
42 December 23, 20163,994
43 December 23, 20163,946
44 December 23, 20164,177
45- December 23, 20164,288
46 December 20, 20164,158
47 December 8, 20164,141
48ไม่มี November 7, 20164,626
49ไม่มี May 25, 20164,056
50ไม่มี April 20, 20163,981
51ไม่มี April 19, 20164,240
52ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,026
53แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,179
54รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,052
55ไม่มี January 4, 20164,042
56แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,068
57ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,106
58ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,067
59ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,134
60แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20154,406
61ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,077
62ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,163
63ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20153,974
64ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,080
65ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,062
66ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,074
67ประกาศกรม October 10, 20144,053
68ประกาศกรม September 11, 20144,078
69ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,058
70กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20133,990
71กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,025
72กค 0522/ว379 July 18, 20134,045
73กค 0503/ว629 November 5, 20124,812
74กค 0519/ว 626 October 15, 20123,980
75กค 0515/ว473 August 8, 20122,590
76กค 0515/ว473 July 27, 20124,124
77กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,000
78กค0519/ว307 April 18, 20124,051
79-กค 0503/ว188 February 21, 20124,191
80ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,068
81กค 0518/ว368 September 29, 20114,022
82กค 0503/ว 315 August 11, 20114,260
83ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,086
84- กค 0503/ว137 April 20, 20114,152
85-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,023
86-กค 0503/ว562 November 16, 20104,106
87กค 0519/ว 532 October 8, 20103,971
88- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,042
89-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,035
90กค 0518/ว 228 April 30, 20104,183
910519/ว235 April 5, 20104,095
92-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,032
93แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,140
94(กค 0519/ว 376) October 30, 20093,994
95A0609010.pdf June 15, 20093,921
96-(กค 0519/ว 130) April 21, 20094,071
97แจ้งความกรมฯที่ 1/2552 March 5, 20094,055
98-(กค 0519/ว 639) November 3, 20083,915
99-(กค 0503/ว 472) July 16, 20083,987
100-(กค 0503/ว 466) July 14, 20084,105
186 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th