1ไม่มีเลขที่ July 22, 2019337
2 July 15, 20193,122
3- July 12, 20192,132
4 April 17, 2019816
5ไม่มีเลขที่ January 28, 20191,421
6ไม่มีเลขที่ December 28, 20181,124
7ไม่มีเลขที่ November 2, 20181,551
8ไม่มีเลขที่ October 11, 20181,388
9ไม่มีเลขที่ July 23, 20181,782
10ไม่มีเลขที่ July 20, 20181,624
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20182,074
12ไม่มีเลขที่ June 1, 20181,745
13ไม่มีเลขที่ May 1, 20182,184
14ไม่มีเลขที่ March 30, 20182,546
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20182,842
16ไม่มีเลขที่ February 15, 20182,414
17ไม่มีเลขที่ February 2, 20182,255
18ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,338
19ไม่มีเลขที่ February 1, 20182,304
20- January 5, 20182,565
21- January 5, 20181,378
221/2561 January 5, 20182,574
23ไม่มีเลขที่ December 26, 20172,542
24ไม่มีเลขที่ December 25, 20172,422
25ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,483
26ไม่มีเลขที่ December 12, 20172,431
27-- December 4, 20172,493
28-- November 30, 20172,545
29ไม่มีเลขที่ November 16, 20172,513
30ไม่มีเลขที่ November 1, 20172,884
31กค 0503/ว646 October 5, 20173,091
32-- July 18, 20173,139
33ไม่มีเลขที่ June 20, 20173,722
34-- May 22, 20173,212
35-- March 30, 20175,539
36 March 7, 20175,049
37 January 31, 20173,586
38 January 27, 20173,874
39 January 23, 20174,027
40 January 16, 20173,918
41 January 12, 20173,896
42 December 23, 20163,795
43 December 23, 20163,746
44 December 23, 20163,979
45- December 23, 20164,091
46 December 20, 20163,959
47 December 8, 20163,942
48ไม่มี November 7, 20164,412
49ไม่มี May 25, 20163,864
50ไม่มี April 20, 20163,789
51ไม่มี April 19, 20164,045
52ไม่มีเลขที่ March 15, 20163,835
53แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20163,980
54รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20163,852
55ไม่มี January 4, 20163,844
56แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20153,860
57ไม่มีเลขที่ November 20, 20153,913
58ไม่มีเลขที่ November 18, 20153,861
59ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20153,924
60แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20154,212
61ไม่มีเลขที่ April 16, 20153,886
62ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20153,965
63ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20153,783
64ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20153,887
65ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20143,872
66ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20143,871
67ประกาศกรม October 10, 20143,859
68ประกาศกรม September 11, 20143,888
69ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20143,867
70กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20133,785
71กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20133,836
72กค 0522/ว379 July 18, 20133,845
73กค 0503/ว629 November 5, 20124,495
74กค 0519/ว 626 October 15, 20123,783
75กค 0515/ว473 August 8, 20122,398
76กค 0515/ว473 July 27, 20123,932
77กค 0520 / ว 304 April 27, 20123,807
78กค0519/ว307 April 18, 20123,856
79-กค 0503/ว188 February 21, 20123,869
80ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20113,862
81กค 0518/ว368 September 29, 20113,833
82กค 0503/ว 315 August 11, 20113,794
83ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20113,897
84- กค 0503/ว137 April 20, 20113,950
85-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20113,830
86-กค 0503/ว562 November 16, 20103,905
87กค 0519/ว 532 October 8, 20103,783
88- (กค 0503/ว 463) September 27, 20103,845
89-(กค 0518/ว 227) April 30, 20103,847
90กค 0518/ว 228 April 30, 20103,995
910519/ว235 April 5, 20103,899
92-(กค 0522/ว 102) February 26, 20103,842
93แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20093,948
94(กค 0519/ว 376) October 30, 20093,807
95A0609010.pdf June 15, 20093,723
96-(กค 0519/ว 130) April 21, 20093,872
97แจ้งความกรมฯที่ 1/2552 March 5, 20093,859
98-(กค 0519/ว 639) November 3, 20083,726
99-(กค 0503/ว 472) July 16, 20083,798
100-(กค 0503/ว 466) July 14, 20083,910
186 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th