1ไม่มีเลข May 8, 20201,088
2- March 30, 2020667
3ไม่มีเลขที่ March 27, 2020597
4ไม่มีเลขที่ January 28, 2020605
5ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,495
6 July 15, 20194,291
7- July 12, 20193,368
8 April 17, 20191,854
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,393
10ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,112
11ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,574
12ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,335
13ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,716
14ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,601
15ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,089
16ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,702
17ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,145
18ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,498
19ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,790
20ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,351
21ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,190
22ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,269
23ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,243
24- January 5, 20183,511
25- January 5, 20181,415
261/2561 January 5, 20183,531
27ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,480
28ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,378
29ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,434
30ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,365
31-- December 4, 20173,423
32-- November 30, 20173,512
33ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,462
34ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,861
35กค 0503/ว646 October 5, 20174,038
36-- July 18, 20174,087
37ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,666
38-- May 22, 20174,421
39-- March 30, 20176,513
40 March 7, 20176,002
41 January 31, 20174,523
42 January 27, 20174,805
43 January 23, 20174,952
44 January 16, 20174,864
45 January 12, 20174,831
46 December 23, 20164,741
47 December 23, 20164,671
48 December 23, 20164,886
49- December 23, 20164,993
50 December 20, 20164,885
51 December 8, 20164,858
52ไม่มี November 7, 20165,360
53ไม่มี May 25, 20164,756
54ไม่มี April 20, 20164,684
55ไม่มี April 19, 20164,997
56ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,744
57แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,888
58รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,758
59ไม่มี January 4, 20164,743
60แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,777
61ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,809
62ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,855
63ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,837
64แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,165
65ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,786
66ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,890
67ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,665
68ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,775
69ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,759
70ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,783
71ประกาศกรม October 10, 20144,746
72ประกาศกรม September 11, 20144,775
73ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,763
74กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,701
75กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,716
76กค 0522/ว379 July 18, 20134,768
77กค 0503/ว629 November 5, 20125,680
78กค 0519/ว 626 October 15, 20124,695
79กค 0515/ว473 August 8, 20123,298
80กค 0515/ว473 July 27, 20124,831
81กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,699
82กค0519/ว307 April 18, 20124,763
83-กค 0503/ว188 February 21, 20124,939
84ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,909
85กค 0518/ว368 September 29, 20114,734
86กค 0503/ว 315 August 11, 20114,975
87ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,803
88- กค 0503/ว137 April 20, 20114,877
89-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,747
90-กค 0503/ว562 November 16, 20104,850
91กค 0519/ว 532 October 8, 20104,688
92- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,770
93-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,753
94กค 0518/ว 228 April 30, 20104,902
950519/ว235 April 5, 20104,812
96-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,754
97แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,857
98(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,704
99A0609010.pdf June 15, 20094,628
100-(กค 0519/ว 130) April 21, 20094,788
190 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th