1ไม่มีเลขที่ August 25, 2020272
2- August 14, 2020513
3ไม่มีเลข May 8, 20201,310
4- March 30, 2020788
5ไม่มีเลขที่ March 27, 2020719
6ไม่มีเลขที่ January 28, 2020807
7ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,631
8 July 15, 20194,444
9- July 12, 20193,489
10 April 17, 20191,992
11ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,497
12ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,232
13ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,690
14ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,449
15ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,813
16ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,719
17ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,220
18ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,819
19ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,262
20ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,622
21ไม่มีเลขที่ March 29, 20183,894
22ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,462
23ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,301
24ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,381
25ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,362
26- January 5, 20183,618
27- January 5, 20181,465
281/2561 January 5, 20183,649
29ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,588
30ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,493
31ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,538
32ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,476
33-- December 4, 20173,542
34-- November 30, 20173,622
35ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,573
36ไม่มีเลขที่ November 1, 20173,964
37กค 0503/ว646 October 5, 20174,143
38-- July 18, 20174,194
39ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,774
40-- May 22, 20174,622
41-- March 30, 20176,638
42 March 7, 20176,108
43 January 31, 20174,638
44 January 27, 20174,916
45 January 23, 20175,058
46 January 16, 20174,983
47 January 12, 20174,951
48 December 23, 20164,837
49 December 23, 20164,748
50 December 23, 20164,947
51- December 23, 20165,042
52 December 20, 20164,946
53 December 8, 20164,908
54ไม่มี November 7, 20165,421
55ไม่มี May 25, 20164,797
56ไม่มี April 20, 20164,728
57ไม่มี April 19, 20165,057
58ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,797
59แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20164,930
60รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,806
61ไม่มี January 4, 20164,785
62แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,831
63ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,850
64ไม่มีเลขที่ November 18, 20154,903
65ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20154,883
66แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,255
67ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,827
68ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20154,953
69ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,704
70ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,813
71ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,802
72ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,821
73ประกาศกรม October 10, 20144,788
74ประกาศกรม September 11, 20144,810
75ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,807
76กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,745
77กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,757
78กค 0522/ว379 July 18, 20134,819
79กค 0503/ว629 November 5, 20125,809
80กค 0519/ว 626 October 15, 20124,745
81กค 0515/ว473 August 8, 20123,353
82กค 0515/ว473 July 27, 20124,878
83กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,737
84กค0519/ว307 April 18, 20124,811
85-กค 0503/ว188 February 21, 20124,988
86ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20114,983
87กค 0518/ว368 September 29, 20114,785
88กค 0503/ว 315 August 11, 20115,023
89ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,847
90- กค 0503/ว137 April 20, 20114,917
91-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,792
92-กค 0503/ว562 November 16, 20104,905
93กค 0519/ว 532 October 8, 20104,730
94- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,820
95-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,813
96กค 0518/ว 228 April 30, 20104,948
970519/ว235 April 5, 20104,852
98-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,805
99แจ้งความกรมฯที่ 2/2552 December 3, 20094,897
100(กค 0519/ว 376) October 30, 20094,749
192 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th