1ไม่มีเลขที่ March 24, 2021395
2ไม่มีเลขที่ March 1, 2021400
3ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,384
4- August 14, 2020751
5ไม่มีเลข May 8, 20201,620
6- March 30, 20201,005
7ไม่มีเลขที่ March 27, 2020860
8ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,031
9ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,781
10 July 15, 20194,675
11- July 12, 20193,701
12 April 17, 20192,175
13ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,658
14ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,415
15ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,852
16ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,579
17ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,962
18ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,865
19ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,400
20ไม่มีเลขที่ June 1, 20182,980
21ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,408
22ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,756
23ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,043
24ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,597
25ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,442
26ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,538
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,536
28- January 5, 20183,768
29- January 5, 20181,497
301/2561 January 5, 20183,797
31ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,788
32ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,692
33ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,684
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,613
35-- December 4, 20173,678
36-- November 30, 20173,791
37ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,713
38ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,113
39กค 0503/ว646 October 5, 20174,276
40-- July 18, 20174,342
41ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,916
42-- May 22, 20174,779
43-- March 30, 20176,813
44 March 7, 20176,258
45 January 31, 20174,798
46 January 27, 20175,065
47 January 23, 20175,186
48 January 16, 20175,119
49 January 12, 20175,090
50 December 23, 20164,947
51 December 23, 20164,863
52 December 23, 20165,074
53- December 23, 20165,172
54 December 20, 20165,086
55 December 8, 20165,026
56ไม่มี November 7, 20165,561
57ไม่มี May 25, 20164,905
58ไม่มี April 20, 20164,848
59ไม่มี April 19, 20165,205
60ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,909
61แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,053
62รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,925
63ไม่มี January 4, 20164,906
64แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20154,994
65ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,972
66ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,012
67ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,023
68แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,442
69ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,941
70ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,113
71ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,810
72ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,928
73ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,907
74ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,965
75ประกาศกรม October 10, 20144,903
76ประกาศกรม September 11, 20144,911
77ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,924
78กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,862
79กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,887
80กค 0522/ว379 July 18, 20134,978
81กค 0503/ว629 November 5, 20126,247
82กค 0519/ว 626 October 15, 20124,872
83กค 0515/ว473 August 8, 20123,466
84กค 0515/ว473 July 27, 20125,030
85กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,841
86กค0519/ว307 April 18, 20124,925
87-กค 0503/ว188 February 21, 20125,137
88ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,120
89กค 0518/ว368 September 29, 20114,899
90กค 0503/ว 315 August 11, 20115,162
91ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,959
92- กค 0503/ว137 April 20, 20115,028
93-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,919
94-กค 0503/ว562 November 16, 20105,029
95กค 0519/ว 532 October 8, 20104,865
96- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,954
97-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,921
98กค 0518/ว 228 April 30, 20105,061
990519/ว235 April 5, 20104,954
100-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,916
194 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th