1ไม่มีเลขที่ March 12, 20217,685
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,338
3ไม่มีเลข July 20, 20201,709
4ไม่มีเลข June 30, 20201,656
5ไม่มีเลข May 20, 20201,896
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,078
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,687
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,824
9- October 28, 20194,183
10- October 8, 20192,161
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,441
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,121
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,619
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,398
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,800
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,719
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,210
18ไม่มี May 8, 201711,371
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,338
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,634
21 March 3, 20155,468
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,533
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,370
24ประกาศ October 10, 20145,149
25ไม่มี October 3, 20145,049
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,235
27กค0503/ว131 March 13, 20135,142
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,102
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,139
30กค 0503/258 April 4, 20125,162
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,078
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,023
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,048
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,140
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,094
36 September 2, 20115,400
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,100
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,998
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,035
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,036
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,032
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,014
43------- April 15, 20095,097
44------- April 10, 20094,935
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,060
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,043
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,323
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,108
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,976
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,111
51กค 0503/ว 201 February 28, 20075,008
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,929
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,082
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,986
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,066
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,969
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,000
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,896
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,879
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,924
61ไม่มี 4,954
62ไม่มี 4,995
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th