1ไม่มีเลขที่ July 24, 20202,630
2ไม่มีเลข July 20, 2020974
3ไม่มีเลข June 30, 20201,255
4ไม่มีเลข May 20, 20201,434
5ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,699
6ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,323
7ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,429
8- October 28, 20193,807
9- October 8, 20191,827
10ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,110
11ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,836
12ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,355
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,082
14ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,513
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,360
16ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,930
17ไม่มี May 8, 201711,062
18ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,066
19ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,354
20 March 3, 20155,215
21กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,168
22กค 0503/ว24 January 15, 20155,075
23ประกาศ October 10, 20144,877
24ไม่มี October 3, 20144,788
25กค 0503/ว207 April 26, 20134,910
26กค0503/ว131 March 13, 20134,884
27กค 0503/ว466 August 7, 20124,850
28-กค0503/ว304 May 1, 20124,879
29กค 0503/258 April 4, 20124,895
30-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,783
31- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,782
32กค 0503/ว 496 December 19, 20114,790
33กค 0503/ว 403 October 26, 20114,842
34** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,820
35 September 2, 20115,028
36- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,855
37- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,757
38- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,769
39(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,782
40-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,771
41(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,761
42------- April 15, 20094,764
43------- April 10, 20094,677
44-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,795
45กค 0503/ว 717 December 24, 20084,794
46กค 0503/ว 250 March 31, 20084,992
47-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,813
48-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,686
49-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,848
50กค 0503/ว 201 February 28, 20074,730
51-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,656
52-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,812
53-(กค 0503/1312) December 16, 20054,763
54-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,793
55-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,722
56-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,753
57-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,669
58-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,639
59-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,709
60ไม่มี 4,732
61ไม่มี 4,775
61 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th