1ไม่มีเลขที่ January 30, 20201,457
2ไม่มีเลขที่ January 22, 20201,697
3ไม่มีเลขที่ December 16, 20191,959
4- October 28, 20193,291
5- October 8, 20191,378
6ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,671
7ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,414
8ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,898
9ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,628
10ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,096
11ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,814
12ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,503
13ไม่มี May 8, 201710,602
14ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,657
15ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,936
16 March 3, 20154,797
17กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,706
18กค 0503/ว24 January 15, 20154,668
19ประกาศ October 10, 20144,461
20ไม่มี October 3, 20144,372
21กค 0503/ว207 April 26, 20134,493
22กค0503/ว131 March 13, 20134,456
23กค 0503/ว466 August 7, 20124,437
24-กค0503/ว304 May 1, 20124,469
25กค 0503/258 April 4, 20124,494
26-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,375
27- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,382
28กค 0503/ว 496 December 19, 20114,395
29กค 0503/ว 403 October 26, 20114,449
30** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,385
31 September 2, 20114,488
32- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,446
33- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,334
34- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,359
35(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,390
36-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,375
37(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,353
38------- April 15, 20094,324
39------- April 10, 20094,275
40-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,386
41กค 0503/ว 717 December 24, 20084,393
42กค 0503/ว 250 March 31, 20084,459
43-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,461
44-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,325
45-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,517
46กค 0503/ว 201 February 28, 20074,410
47-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,342
48-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,497
49-(กค 0503/1312) December 16, 20054,442
50-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,462
51-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,410
52-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,436
53-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,363
54-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,320
55-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,385
56ไม่มี 4,409
57ไม่มี 4,471
57 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th