1ไม่มีเลขที่ December 16, 20191,566
2- October 28, 20192,843
3- October 8, 20191,071
4ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,373
5ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,108
6ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,604
7ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,333
8ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,803
9ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,498
10ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,209
11ไม่มี May 8, 201710,295
12ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,360
13ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,648
14 March 3, 20154,513
15กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,404
16กค 0503/ว24 January 15, 20154,380
17ประกาศ October 10, 20144,175
18ไม่มี October 3, 20144,086
19กค 0503/ว207 April 26, 20134,203
20กค0503/ว131 March 13, 20134,160
21กค 0503/ว466 August 7, 20124,152
22-กค0503/ว304 May 1, 20124,178
23กค 0503/258 April 4, 20124,207
24-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,090
25- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,100
26กค 0503/ว 496 December 19, 20114,110
27กค 0503/ว 403 October 26, 20114,162
28** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,088
29 September 2, 20114,203
30- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,158
31- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,052
32- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,076
33(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,103
34-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,093
35(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,070
36------- April 15, 20094,038
37------- April 10, 20093,989
38-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,103
39กค 0503/ว 717 December 24, 20084,100
40กค 0503/ว 250 March 31, 20084,160
41-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,172
42-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,035
43-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,234
44กค 0503/ว 201 February 28, 20074,124
45-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,056
46-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,213
47-(กค 0503/1312) December 16, 20054,156
48-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,176
49-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,127
50-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,152
51-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,075
52-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,038
53-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,098
54ไม่มี 4,120
55ไม่มี 4,180
55 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th