1ไม่มีเลขที่ July 24, 2020579
2ไม่มีเลข July 20, 2020543
3ไม่มีเลข June 30, 20201,041
4ไม่มีเลข May 20, 20201,286
5ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,560
6ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,178
7ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,291
8- October 28, 20193,638
9- October 8, 20191,690
10ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,997
11ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,716
12ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,219
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,942
14ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,400
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,191
16ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,798
17ไม่มี May 8, 201710,925
18ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,954
19ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,222
20 March 3, 20155,099
21กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,007
22กค 0503/ว24 January 15, 20154,954
23ประกาศ October 10, 20144,758
24ไม่มี October 3, 20144,665
25กค 0503/ว207 April 26, 20134,789
26กค0503/ว131 March 13, 20134,740
27กค 0503/ว466 August 7, 20124,728
28-กค0503/ว304 May 1, 20124,765
29กค 0503/258 April 4, 20124,773
30-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,658
31- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,662
32กค 0503/ว 496 December 19, 20114,670
33กค 0503/ว 403 October 26, 20114,731
34** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,690
35 September 2, 20114,812
36- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,736
37- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,627
38- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,638
39(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,674
40-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,657
41(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,639
42------- April 15, 20094,605
43------- April 10, 20094,558
44-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,677
45กค 0503/ว 717 December 24, 20084,682
46กค 0503/ว 250 March 31, 20084,779
47-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,737
48-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,610
49-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,784
50กค 0503/ว 201 February 28, 20074,660
51-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,586
52-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,743
53-(กค 0503/1312) December 16, 20054,689
54-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,719
55-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,664
56-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,691
57-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,614
58-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,566
59-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,643
60ไม่มี 4,660
61ไม่มี 4,720
61 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th