1ไม่มีเลขที่ July 24, 20201,620
2ไม่มีเลข July 20, 2020818
3ไม่มีเลข June 30, 20201,207
4ไม่มีเลข May 20, 20201,399
5ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,661
6ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,276
7ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,393
8- October 28, 20193,759
9- October 8, 20191,792
10ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,085
11ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,814
12ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,322
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,050
14ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,492
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,307
16ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,905
17ไม่มี May 8, 201711,029
18ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,035
19ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,327
20 March 3, 20155,185
21กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,124
22กค 0503/ว24 January 15, 20155,049
23ประกาศ October 10, 20144,851
24ไม่มี October 3, 20144,753
25กค 0503/ว207 April 26, 20134,879
26กค0503/ว131 March 13, 20134,845
27กค 0503/ว466 August 7, 20124,825
28-กค0503/ว304 May 1, 20124,853
29กค 0503/258 April 4, 20124,859
30-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,757
31- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,749
32กค 0503/ว 496 December 19, 20114,762
33กค 0503/ว 403 October 26, 20114,819
34** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,790
35 September 2, 20114,983
36- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,828
37- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,723
38- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,735
39(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,757
40-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,745
41(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,732
42------- April 15, 20094,732
43------- April 10, 20094,651
44-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,768
45กค 0503/ว 717 December 24, 20084,774
46กค 0503/ว 250 March 31, 20084,945
47-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,786
48-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,665
49-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,831
50กค 0503/ว 201 February 28, 20074,708
51-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,633
52-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,793
53-(กค 0503/1312) December 16, 20054,741
54-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,763
55-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,707
56-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,741
57-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,651
58-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,617
59-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,690
60ไม่มี 4,703
61ไม่มี 4,759
61 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th