1ไม่มีเลขที่ June 4, 2019860
2ไม่มีเลขที่ May 27, 2019676
3ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,163
4ไม่มีเลขที่ April 29, 2019895
5ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,372
6ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,003
7ไม่มีเลขที่ August 8, 20182,758
8ไม่มี May 8, 20179,771
9ไม่มีเลขที่ January 12, 20166,876
10ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,207
11 March 3, 20154,065
12กค 0503(2.2)/5 January 15, 20153,766
13กค 0503/ว24 January 15, 20153,944
14ประกาศ October 10, 20143,740
15ไม่มี October 3, 20143,650
16กค 0503/ว207 April 26, 20133,752
17กค0503/ว131 March 13, 20133,723
18กค 0503/ว466 August 7, 20123,710
19-กค0503/ว304 May 1, 20123,745
20กค 0503/258 April 4, 20123,771
21-กค 0503/ว 199 February 28, 20123,661
22- กค 0503/ว 84 January 19, 20123,673
23กค 0503/ว 496 December 19, 20113,686
24กค 0503/ว 403 October 26, 20113,733
25** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20113,665
26 September 2, 20113,760
27- กค 0503/ว 605 December 13, 20103,736
28- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20103,634
29- กค 0503/ว 495 October 12, 20103,662
30(กค 0503/ว 71) February 16, 20103,685
31-(กค 0503/ว 461) December 25, 20093,671
32(กค 0503/ว 408) November 23, 20093,637
33------- April 15, 20093,610
34------- April 10, 20093,574
35-(กค 0503/ว 54) March 3, 20093,684
36กค 0503/ว 717 December 24, 20083,679
37กค 0503/ว 250 March 31, 20083,727
38-(กค 0503/ว988) November 28, 20073,754
39-(กค 0503/ว386) April 25, 20073,621
40-(กค 0503/ว333) April 5, 20073,818
41กค 0503/ว 201 February 28, 20073,707
42-(กค 0503/ว366) May 10, 20063,634
43-(กค 0503/ว0245) March 17, 20063,795
44-(กค 0503/1312) December 16, 20053,738
45-(กค 0503/ว1114) October 17, 20053,762
46-(กค 0503/ว0764) July 15, 20053,712
47-(กค 0503/ว0233) February 16, 20053,735
48-(กค 0503/ว2155) December 22, 20043,663
49-(กค 0503/ว2014) November 19, 20043,628
50-(กค 0503/ว1137) July 22, 20043,686
51ไม่มี 3,705
52ไม่มี 3,768
52 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th