1ไม่มีเลขที่ January 22, 2020666
2ไม่มีเลขที่ December 16, 20191,605
3- October 28, 20192,886
4- October 8, 20191,098
5ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,399
6ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,134
7ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,633
8ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,357
9ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,828
10ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,522
11ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,234
12ไม่มี May 8, 201710,318
13ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,386
14ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,671
15 March 3, 20154,535
16กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,430
17กค 0503/ว24 January 15, 20154,403
18ประกาศ October 10, 20144,198
19ไม่มี October 3, 20144,109
20กค 0503/ว207 April 26, 20134,228
21กค0503/ว131 March 13, 20134,184
22กค 0503/ว466 August 7, 20124,175
23-กค0503/ว304 May 1, 20124,202
24กค 0503/258 April 4, 20124,231
25-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,113
26- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,124
27กค 0503/ว 496 December 19, 20114,134
28กค 0503/ว 403 October 26, 20114,185
29** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,113
30 September 2, 20114,227
31- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,182
32- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,076
33- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,101
34(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,127
35-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,117
36(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,093
37------- April 15, 20094,061
38------- April 10, 20094,013
39-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,128
40กค 0503/ว 717 December 24, 20084,125
41กค 0503/ว 250 March 31, 20084,184
42-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,197
43-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,059
44-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,259
45กค 0503/ว 201 February 28, 20074,148
46-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,081
47-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,238
48-(กค 0503/1312) December 16, 20054,179
49-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,200
50-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,151
51-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,175
52-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,099
53-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,062
54-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,122
55ไม่มี 4,145
56ไม่มี 4,203
56 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th