1ไม่มีเลขที่ July 24, 20203,873
2ไม่มีเลข July 20, 20201,115
3ไม่มีเลข June 30, 20201,301
4ไม่มีเลข May 20, 20201,478
5ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,757
6ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,400
7ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,515
8- October 28, 20193,851
9- October 8, 20191,866
10ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,149
11ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,863
12ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,382
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,111
14ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,538
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,399
16ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,963
17ไม่มี May 8, 201711,106
18ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,105
19ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,398
20 March 3, 20155,240
21กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,211
22กค 0503/ว24 January 15, 20155,114
23ประกาศ October 10, 20144,911
24ไม่มี October 3, 20144,811
25กค 0503/ว207 April 26, 20134,944
26กค0503/ว131 March 13, 20134,912
27กค 0503/ว466 August 7, 20124,874
28-กค0503/ว304 May 1, 20124,911
29กค 0503/258 April 4, 20124,927
30-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,817
31- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,803
32กค 0503/ว 496 December 19, 20114,816
33กค 0503/ว 403 October 26, 20114,871
34** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,844
35 September 2, 20115,079
36- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,888
37- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,785
38- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,789
39(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,806
40-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,795
41(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,789
42------- April 15, 20094,812
43------- April 10, 20094,695
44-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,825
45กค 0503/ว 717 December 24, 20084,822
46กค 0503/ว 250 March 31, 20085,026
47-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,848
48-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,716
49-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,875
50กค 0503/ว 201 February 28, 20074,772
51-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,682
52-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,841
53-(กค 0503/1312) December 16, 20054,782
54-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,829
55-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,742
56-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,779
57-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,697
58-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,664
59-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,733
60ไม่มี 4,759
61ไม่มี 4,803
61 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th