1ไม่มีเลขที่ June 4, 2019886
2ไม่มีเลขที่ May 27, 2019697
3ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,183
4ไม่มีเลขที่ April 29, 2019916
5ไม่มีเลขที่ March 29, 20191,391
6ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,027
7ไม่มีเลขที่ August 8, 20182,779
8ไม่มี May 8, 20179,791
9ไม่มีเลขที่ January 12, 20166,895
10ไม่มีเลขที่ November 11, 20154,227
11 March 3, 20154,089
12กค 0503(2.2)/5 January 15, 20153,838
13กค 0503/ว24 January 15, 20153,964
14ประกาศ October 10, 20143,760
15ไม่มี October 3, 20143,669
16กค 0503/ว207 April 26, 20133,772
17กค0503/ว131 March 13, 20133,743
18กค 0503/ว466 August 7, 20123,730
19-กค0503/ว304 May 1, 20123,763
20กค 0503/258 April 4, 20123,789
21-กค 0503/ว 199 February 28, 20123,681
22- กค 0503/ว 84 January 19, 20123,694
23กค 0503/ว 496 December 19, 20113,706
24กค 0503/ว 403 October 26, 20113,751
25** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20113,685
26 September 2, 20113,780
27- กค 0503/ว 605 December 13, 20103,756
28- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20103,653
29- กค 0503/ว 495 October 12, 20103,679
30(กค 0503/ว 71) February 16, 20103,704
31-(กค 0503/ว 461) December 25, 20093,688
32(กค 0503/ว 408) November 23, 20093,657
33------- April 15, 20093,629
34------- April 10, 20093,594
35-(กค 0503/ว 54) March 3, 20093,704
36กค 0503/ว 717 December 24, 20083,698
37กค 0503/ว 250 March 31, 20083,749
38-(กค 0503/ว988) November 28, 20073,775
39-(กค 0503/ว386) April 25, 20073,639
40-(กค 0503/ว333) April 5, 20073,836
41กค 0503/ว 201 February 28, 20073,725
42-(กค 0503/ว366) May 10, 20063,655
43-(กค 0503/ว0245) March 17, 20063,815
44-(กค 0503/1312) December 16, 20053,757
45-(กค 0503/ว1114) October 17, 20053,780
46-(กค 0503/ว0764) July 15, 20053,732
47-(กค 0503/ว0233) February 16, 20053,756
48-(กค 0503/ว2155) December 22, 20043,681
49-(กค 0503/ว2014) November 19, 20043,645
50-(กค 0503/ว1137) July 22, 20043,703
51ไม่มี 3,724
52ไม่มี 3,786
52 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th