1ไม่มีเลข June 30, 2020829
2ไม่มีเลข May 20, 20201,236
3ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,513
4ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,136
5ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,253
6- October 28, 20193,594
7- October 8, 20191,643
8ไม่มีเลขที่ June 4, 20191,949
9ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,681
10ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,176
11ไม่มีเลขที่ April 29, 20191,900
12ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,360
13ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,141
14ไม่มีเลขที่ August 8, 20183,759
15ไม่มี May 8, 201710,887
16ไม่มีเลขที่ January 12, 20167,919
17ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,184
18 March 3, 20155,057
19กค 0503(2.2)/5 January 15, 20154,968
20กค 0503/ว24 January 15, 20154,918
21ประกาศ October 10, 20144,712
22ไม่มี October 3, 20144,624
23กค 0503/ว207 April 26, 20134,753
24กค0503/ว131 March 13, 20134,708
25กค 0503/ว466 August 7, 20124,690
26-กค0503/ว304 May 1, 20124,727
27กค 0503/258 April 4, 20124,739
28-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,625
29- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,622
30กค 0503/ว 496 December 19, 20114,634
31กค 0503/ว 403 October 26, 20114,695
32** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,642
33 September 2, 20114,755
34- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,697
35- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,587
36- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,603
37(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,639
38-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,622
39(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,602
40------- April 15, 20094,568
41------- April 10, 20094,517
42-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,644
43กค 0503/ว 717 December 24, 20084,643
44กค 0503/ว 250 March 31, 20084,722
45-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,704
46-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,582
47-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,764
48กค 0503/ว 201 February 28, 20074,643
49-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,568
50-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,726
51-(กค 0503/1312) December 16, 20054,670
52-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,698
53-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,640
54-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,670
55-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,596
56-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,546
57-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,621
58ไม่มี 4,641
59ไม่มี 4,701
59 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th