1ไม่มีเลขที่ March 12, 20213,061
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20204,589
3ไม่มีเลข July 20, 20201,296
4ไม่มีเลข June 30, 20201,397
5ไม่มีเลข May 20, 20201,553
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,858
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,479
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,595
9- October 28, 20193,930
10- October 8, 20191,947
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,225
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,932
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,441
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,170
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,617
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,490
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,029
18ไม่มี May 8, 201711,171
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,180
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,466
21 March 3, 20155,299
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,287
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,192
24ประกาศ October 10, 20144,974
25ไม่มี October 3, 20144,879
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,015
27กค0503/ว131 March 13, 20134,973
28กค 0503/ว466 August 7, 20124,939
29-กค0503/ว304 May 1, 20124,969
30กค 0503/258 April 4, 20124,995
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,887
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,865
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,873
34กค 0503/ว 403 October 26, 20114,941
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,905
36 September 2, 20115,165
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,947
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,842
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,855
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,872
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,862
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,846
43------- April 15, 20094,898
44------- April 10, 20094,764
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,897
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,887
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,101
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,933
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,776
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,936
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,834
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,745
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,897
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,831
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,906
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,799
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,829
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,750
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,719
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,780
61ไม่มี 4,818
62ไม่มี 4,858
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th