1ไม่มีเลขที่ July 24, 20204,313
2ไม่มีเลข July 20, 20201,201
3ไม่มีเลข June 30, 20201,356
4ไม่มีเลข May 20, 20201,520
5ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,820
6ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,446
7ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,555
8- October 28, 20193,899
9- October 8, 20191,907
10ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,196
11ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,902
12ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,418
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,150
14ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,584
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,443
16ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,005
17ไม่มี May 8, 201711,141
18ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,142
19ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,442
20 March 3, 20155,273
21กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,262
22กค 0503/ว24 January 15, 20155,153
23ประกาศ October 10, 20144,952
24ไม่มี October 3, 20144,855
25กค 0503/ว207 April 26, 20134,989
26กค0503/ว131 March 13, 20134,952
27กค 0503/ว466 August 7, 20124,913
28-กค0503/ว304 May 1, 20124,946
29กค 0503/258 April 4, 20124,963
30-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,855
31- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,837
32กค 0503/ว 496 December 19, 20114,852
33กค 0503/ว 403 October 26, 20114,914
34** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,884
35 September 2, 20115,131
36- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,923
37- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,819
38- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,829
39(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,847
40-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,832
41(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,821
42------- April 15, 20094,863
43------- April 10, 20094,738
44-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,862
45กค 0503/ว 717 December 24, 20084,861
46กค 0503/ว 250 March 31, 20085,071
47-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,901
48-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,752
49-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,908
50กค 0503/ว 201 February 28, 20074,809
51-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,718
52-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,874
53-(กค 0503/1312) December 16, 20054,817
54-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,881
55-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,775
56-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,812
57-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,727
58-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,695
59-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,762
60ไม่มี 4,792
61ไม่มี 4,832
61 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th