กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 28/2536 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น18 มกราคม 2560 11:00:381,599
2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 6/2531 เรื่อง การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้า18 มกราคม 2560 11:00:281,602
3 ประกาศกระทรวงพาณืชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.253018 มกราคม 2560 11:00:201,446
4 คำขอแจ้งความจำนงขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.253018 มกราคม 2560 11:00:091,494
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กองสืบสวนและปราบปราม (กสป.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6783
อีเมล์ : 83000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร