แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2557

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างกรมศุลกากรกับกระทรวงการคลัง30 สิงหาคม 2559 13:12:03757
2 คำรับรองระหว่างอธิบดี ที่ปรึกษา รองฯ หน่วยงานที่ขึ้นตรงอธิบดี30 สิงหาคม 2559 13:12:23545
3 คำรับรองระหว่างที่ปรึกษา รองฯ กับ สำนัก-สนง.30 สิงหาคม 2559 13:12:41565
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ.255730 สิงหาคม 2559 13:12:59720
5 กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือนแรกปีพ.ศ. 255730 สิงหาคม 2559 13:13:22567
6 กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือนหลังปีพ.ศ. 255730 สิงหาคม 2559 13:13:39661
7 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีปี พ.ศ.255730 สิงหาคม 2559 13:14:22654
8 รายงานผล รอบ 9 เดือนปีพ.ศ. 255730 สิงหาคม 2559 13:14:41540
9 รายงานผล รอบ 12 เดือนปีพ.ศ.255730 สิงหาคม 2559 13:15:06534
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร