แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2555

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำรับรองฯ อธิบดีกับรองอธิบดี - หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี30 สิงหาคม 2559 11:59:33543
2 คำรับรองฯ รองอธิบดี กับสำนัก - สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 11:59:52550
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕30 สิงหาคม 2559 12:00:10618
4 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 12:00:29538
5 รายงานผลรอบ ๖ เดือนแรกปี ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๔-มี.ค.๕๕)30 สิงหาคม 2559 12:00:50550
6 คู่มือกรอบการประเมินผลตัวชี้วัด ปี 255530 สิงหาคม 2559 12:01:37566
7 คู่มือกรอบการประเมินผลตัวชี้วัด ปี 2555 (เพิ่มเติม)30 สิงหาคม 2559 12:01:58557
8 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 255530 สิงหาคม 2559 12:02:16800
9 กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือนแรก ปี 2555 (ต.ค.54-มี.ค55)30 สิงหาคม 2559 12:02:53547
10 กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือนหลัง ปี 2555 (เม.ย.-ก.ย.55)30 สิงหาคม 2559 12:03:39965
11 รายงานผล รอบ 9 เดือน ปี 2555 (ต.ค.54-มิ.ย.55)30 สิงหาคม 2559 12:03:59560
12 รายงานผล รอบ 12 เดือน ปี 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)30 สิงหาคม 2559 12:04:17530
13 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕30 สิงหาคม 2559 12:04:39626
ผลลัพท์ทั้งหมด 13 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร