แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2554

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำรับรองฯ อธิบดีกับที่ปรึกษาฯ-รองฯ-หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี30 สิงหาคม 2559 11:44:00592
2 คำรับรองฯ ที่ปรึกษาฯ-รองฯ กับสำนัก-สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 11:44:17561
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปีงบประมาณ 255430 สิงหาคม 2559 11:44:401,134
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ30 สิงหาคม 2559 11:44:56577
5 รายละเอียดตัวชี้วัดต่าง ๆ30 สิงหาคม 2559 11:45:171,048
6 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ 255430 สิงหาคม 2559 11:45:34610
7 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร30 สิงหาคม 2559 11:45:58552
8 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 11:46:23565
9 กรอบการประเมินผล 6 เดือนแรกปี 2554 (ต.ค.53-มี.ค.54)30 สิงหาคม 2559 11:46:49590
10 กรอบการประเมินผล 6 เดือนหลังปี 2554 (เม.ย.54-ก.ย.54)30 สิงหาคม 2559 11:47:06607
11 รายงานผลรอบ 6 เดือนปี 2554 (ต.ค.53-มี.ค.54)30 สิงหาคม 2559 11:47:33559
12 รายงานผลรอบ 9 เดือนปี 2554 (ต.ค.53-มิ.ย.54)30 สิงหาคม 2559 11:47:53572
13 รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ปี 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54)30 สิงหาคม 2559 11:48:12780
14 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔30 สิงหาคม 2559 11:48:36727
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร