แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2552

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 11:19:04603
2 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 11:22:04546
3 คำรับรองระหว่าง อธิบดี กับ รองอธิบดี และ อธิบดี กับ กตน./กพบ.30 สิงหาคม 2559 11:23:00541
4 คำรับรองระหว่าง รองอธิบดี กับ ผอ.สำนัก/สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 11:23:34538
5 รายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆ30 สิงหาคม 2559 11:23:57718
6 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 12 (เพิ่มเติม)30 สิงหาคม 2559 11:24:25603
7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255230 สิงหาคม 2559 11:24:52812
8 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:25:16555
9 แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 255230 สิงหาคม 2559 11:25:40573
10 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 255230 สิงหาคม 2559 11:26:06566
11 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์กร30 สิงหาคม 2559 11:26:39585
12 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255230 สิงหาคม 2559 11:27:10718
13 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:27:36561
14 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:27:56553
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255230 สิงหาคม 2559 11:28:17528
16 รายงานคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 255230 สิงหาคม 2559 11:29:05523
17 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒30 สิงหาคม 2559 11:29:23652
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร