แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2550

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 11:00:12777
2 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 11:00:33532
3 คำรับรองระหว่าง รองอธิบดี และ ผอ.สำนัก / กลุ่ม / กอง30 สิงหาคม 2559 11:01:14593
4 รายละเอียดตัวชี้วัด ต่างๆ30 สิงหาคม 2559 11:01:33715
5 รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ30 สิงหาคม 2559 11:01:54745
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 11:02:14634
7 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:02:37661
8 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:03:00688
9 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 11:03:31783
10 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 255030 สิงหาคม 2559 11:03:55679
11 คู่มือการนำองค์กรเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:04:17651
12 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ30 สิงหาคม 2559 11:04:34673
13 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ.255030 สิงหาคม 2559 11:04:56546
14 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255030 สิงหาคม 2559 11:05:16584
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร