แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2549

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 10:53:58618
2 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 10:54:18551
3 คำรับรองระหว่าง อธิบดี และรองอธิบดี30 สิงหาคม 2559 10:54:47555
4 คำรับรองระหว่าง รองอธิบดี และ ผอ.สำนัก / กลุ่ม / กอง30 สิงหาคม 2559 10:55:11567
5 รายละเอียดตัวชี้วัด ต่างๆ30 สิงหาคม 2559 10:55:32615
6 รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ30 สิงหาคม 2559 10:55:57661
7 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 10:56:24577
8 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 10:56:48644
9 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 10:57:17581
10 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 10:57:33687
11 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.254930 สิงหาคม 2559 10:58:00735
ผลลัพท์ทั้งหมด 11 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร