แบบฟอร์มการขออนุญาต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) (word)2 มิถุนายน 2560 10:58:453,038
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง) (word)2 มิถุนายน 2560 10:58:513,225
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง) (PDF)2 มิถุนายน 2560 10:58:562,172
4 แบบคำร้องขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ (นิติบุคคล) (PDF)21 มิถุนายน 2560 14:15:162,037
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6488, 02-667-7000 ต่อ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร