รูปแบบการยื่นสูตรการผลิต


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 File Microsoft Excel การบันทึกข้อมูลการยื่นสูตรการผลิต (รูปแบบใหม่)21 กรกฎาคม 2560 13:46:543,258
2 File Microsoft Excel การบันทึกข้อมูลการยื่นสูตรการผลิต (รูปแบบเดิม)21 กรกฎาคม 2560 13:46:591,211
3 คู่มือการปฏิบัติงานในการยื่นสูตรการผลิต21 กรกฎาคม 2560 13:47:062,276
ผลลัพท์ทั้งหมด 3 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7060 และ 0-2667-5151
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร