ระบบ e-Formula


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายละเอียดของวัตถุดิบพร้อมชื่อทางการค้าอื่น3 ตุลาคม 2559 16:29:271,126
2 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000001-003 ตุลาคม 2559 16:29:24846
3 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000002-003 ตุลาคม 2559 16:29:21571
4 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000003-003 ตุลาคม 2559 16:29:17533
5 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000004-003 ตุลาคม 2559 16:29:14556
6 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000005-003 ตุลาคม 2559 16:29:11516
7 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000006-003 ตุลาคม 2559 16:29:08555
8 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000007-003 ตุลาคม 2559 16:29:05541
9 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000008-003 ตุลาคม 2559 16:29:01477
10 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000009-003 ตุลาคม 2559 16:28:58478
11 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000010-003 ตุลาคม 2559 16:28:55469
12 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000011-003 ตุลาคม 2559 16:28:52545
13 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000012-003 ตุลาคม 2559 16:28:49412
14 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-003 ตุลาคม 2559 16:28:45418
15 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-013 ตุลาคม 2559 16:28:42410
16 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-023 ตุลาคม 2559 16:28:39433
17 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-033 ตุลาคม 2559 16:28:36461
18 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-043 ตุลาคม 2559 16:28:33547
19 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000013-053 ตุลาคม 2559 16:28:29573
20 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000014-003 ตุลาคม 2559 16:28:26395
21 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000015-003 ตุลาคม 2559 16:28:23441
22 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000016-003 ตุลาคม 2559 16:28:20408
23 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000017-003 ตุลาคม 2559 16:28:17469
24 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000017-013 ตุลาคม 2559 16:28:13398
25 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000018-003 ตุลาคม 2559 16:28:10367
26 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000018-013 ตุลาคม 2559 16:28:07365
27 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000019-003 ตุลาคม 2559 16:28:04439
28 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000019-013 ตุลาคม 2559 16:28:01538
29 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000019-023 ตุลาคม 2559 16:27:57563
30 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000020-003 ตุลาคม 2559 16:27:54443
31 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000020-013 ตุลาคม 2559 16:27:51552
32 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000020-023 ตุลาคม 2559 16:27:48488
33 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000020-033 ตุลาคม 2559 16:27:45476
34 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000021-003 ตุลาคม 2559 16:27:41491
35 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000022-003 ตุลาคม 2559 16:27:38586
36 สูตรมาตรฐานระบบ e-Formula เลขที่ 95000023-003 ตุลาคม 2559 16:27:35686
ผลลัพท์ทั้งหมด 36 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7060 และ 0-2667-5151
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร