ระบบ Manual


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สูตรมาตรฐานที่ 1/2527 ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำด้วยผ้ากับพลาสติก3 ตุลาคม 2559 16:28:12825
2 สูตรมาตรฐานที่ 2/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยผ้าถักชนิด PIECE/SOLID DYED3 ตุลาคม 2559 16:28:21482
3 สูตรมาตรฐานที่ 3/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยผ้าถักชนิด YARN DYED3 ตุลาคม 2559 16:28:05381
4 สูตรมาตรฐานที่ 4/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยผ้าถักชนิด PRINTED3 ตุลาคม 2559 16:20:46375
5 สูตรมาตรฐานที่ 5/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยผ้าถักชนิด TERRY/BRUSH3 ตุลาคม 2559 16:20:43341
6 สูตรมาตรฐานที่ 6/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักด้ายที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(ชนิดเดียว)3 ตุลาคม 2559 16:20:40353
7 สูตรมาตรฐานที่ 7/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(90%,10%)3 ตุลาคม 2559 16:20:37414
8 สูตรมาตรฐานที่ 8/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(85%,15%)3 ตุลาคม 2559 16:20:33369
9 สูตรมาตรฐานที่ 9/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(80%,20%)3 ตุลาคม 2559 16:20:30351
10 สูตรมาตรฐานที่ 10/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(75%,25%)3 ตุลาคม 2559 16:20:27310
11 สูตรมาตรฐานที่ 11/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(70%,30%)3 ตุลาคม 2559 16:20:24333
12 สูตรมาตรฐานที่ 12/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(65%,35%)3 ตุลาคม 2559 16:20:21328
13 สูตรมาตรฐานที่ 13/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(60%,40%)3 ตุลาคม 2559 16:20:17336
14 สูตรมาตรฐานที่ 14/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(55%,45%)3 ตุลาคม 2559 16:20:14324
15 สูตรมาตรฐานที่ 15/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักเส้นด้าย2ชนิดที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ต(50%,50%)3 ตุลาคม 2559 16:20:11309
16 สูตรมาตรฐานที่ 16/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถักทำด้วยเส้นด้ายที่ผ่านการยืดในประเทศ3 ตุลาคม 2559 16:20:08331
17 สูตรมาตรฐานที่ 17/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใยชนิดเดียว ถักแบบไม่ลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:20:05341
18 สูตรมาตรฐานที่ 18/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใย2ชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม (80%,20%)3 ตุลาคม 2559 16:20:01324
19 สูตรมาตรฐานที่ 19/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใย2ชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม (75%,25%)3 ตุลาคม 2559 16:19:58313
20 สูตรมาตรฐานที่ 20/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใย2ชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม (70%,30%)3 ตุลาคม 2559 16:19:55326
21 สูตรมาตรฐานที่ 21/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้าย ถักแบบไม่ลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:19:52314
22 สูตรมาตรฐานที่ 22/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใยชนิดเดียว ถักแบบลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:19:49334
23 สูตรมาตรฐานที่ 23/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใยสองชนิด ถักแบบลดเข็ม (80%,20%)3 ตุลาคม 2559 16:19:45350
24 สูตรมาตรฐานที่ 24/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใย2ชนิด ถักแบบลดเข็ม (75%, 25%)3 ตุลาคม 2559 16:19:42335
25 สูตรมาตรฐานที่ 25/2527 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นใย2ชนิด ถักแบบลดเข็ม(70%,30%)3 ตุลาคม 2559 16:19:39327
26 สูตรมาตรฐานที่ 36/2527 ตะปู (ตะปูตอกไม้ ตะปูหัวโต ตะปูเรือ)3 ตุลาคม 2559 16:19:36582
27 สูตรมาตรฐานที่ 37/2527 แป้นเกลียว3 ตุลาคม 2559 16:19:33486
28 สูตรมาตรฐานที่ 38/2527 สลักเกลียว3 ตุลาคม 2559 16:19:29429
29 สูตรมาตรฐานที่ 46/2527 ท่อเหล็กดำ มาตรฐาน ASTM-A-120 (SCHEDULE 40)3 ตุลาคม 2559 16:19:26452
30 สูตรมาตรฐานที่ 47/2527 ท่อเหล็กอาบสังกะสี มาตรฐาน ASTM-A-120 (SCHEDULE 40)3 ตุลาคม 2559 16:19:23432
31 สูตรมาตรฐานที่ 48/2527 รังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ (RADIATOR ASSEMBLY)3 ตุลาคม 2559 16:19:20420
32 สูตรมาตรฐานที่ 49/2527 รังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ (RADIATOR CORE CT OR CE)3 ตุลาคม 2559 16:19:17566
33 สูตรมาตรฐานที่ 50/2527 รังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ (RADIATOR CORE XL)3 ตุลาคม 2559 16:27:55510
34 สูตรมาตรฐานที่ 53/2527 ท่อเหล็กดำ มาตรฐาน JIS G 3444 STK 413 ตุลาคม 2559 16:19:10425
35 สูตรมาตรฐานที่ 54/2527 ท่อเหล็กอาบสังกะสี มาตรฐาน JIS G 3444 STK 413 ตุลาคม 2559 16:19:07435
36 สูตรมาตรฐานที่ 57/2527 ท่อเหล็กดำสำหรับทำรั้ว3 ตุลาคม 2559 16:19:04524
37 สูตรมาตรฐานที่ 58/2527 ท่อเหล็กอาบสังกะสีสำหรับทำรั้ว3 ตุลาคม 2559 16:19:01495
38 สูตรมาตรฐานที่ 88/2528 รังผึ้งหม้อน้ำรถยนต์ (RADIATOR ASSEMBLY OR RADIATOR ASSY) ชนิดมี AUTOMOTIVE TRANSMISSION OIL COOLER3 ตุลาคม 2559 16:18:57553
39 สูตรมาตรฐานที่ 91/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายที่ผลิตเป็นผ้าถักแบบนิตเต็ด3 ตุลาคม 2559 16:18:54305
40 สูตรมาตรฐานที่ 92/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 90% ผ้าถักชนิดที่สอง 10%)3 ตุลาคม 2559 16:18:51316
41 สูตรมาตรฐานที่ 93/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 85% ผ้าถักชนิดที่สอง 15%)3 ตุลาคม 2559 16:18:48310
42 สูตรมาตรฐานที่ 94/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 80% ผ้าถักชนิดที่สอง 20%)3 ตุลาคม 2559 16:18:45310
43 สูตรมาตรฐานที่ 95/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 75% ผ้าถักชนิดที่สอง 25%)3 ตุลาคม 2559 16:18:41294
44 สูตรมาตรฐานที่ 96/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด(ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 70% ผ้าถักชนิดที่สอง 30%)3 ตุลาคม 2559 16:18:38282
45 สูตรมาตรฐานที่ 97/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 65% ผ้าถักชนิดที่สอง 35%)3 ตุลาคม 2559 16:18:35282
46 สูตรมาตรฐานที่ 98/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก2ชนิด (ผ้าถักชนิดที่หนึ่ง 55% ผ้าถักชนิดที่สอง 45%)3 ตุลาคม 2559 16:18:32269
47 สูตรมาตรฐานที่ 99/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:18:29315
48 สูตรมาตรฐานที่ 100/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:18:25297
49 สูตรมาตรฐานที่ 101/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:18:22313
50 สูตรมาตรฐานที่ 102/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:18:19310
51 สูตรมาตรฐานที่ 103/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:18:16310
52 สูตรมาตรฐานที่ 104/2528 เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดถัก ทำด้วยเส้นด้ายสองชนิด ถักแบบไม่ลดเข็ม3 ตุลาคม 2559 16:18:13283
53 สูตรมาตรฐานที่ 105/2528หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว(ทำจาก RAW HIDE)หนาไม่เกิน1.20มม.3 ตุลาคม 2559 16:18:09335
54 สูตรมาตรฐานที่ 106/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก RAW HIDE)หนา 1.21 - 1.60 มม.3 ตุลาคม 2559 16:18:06317
55 สูตรมาตรฐานที่ 107/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก RAW HIDE)หนา 1.61 - 2.00 มม.3 ตุลาคม 2559 16:18:03332
56 สูตรมาตรฐานที่ 108/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก RAW HIDE)หนา2.01 - 2.40 มม.3 ตุลาคม 2559 16:18:00326
57 สูตรมาตรฐานที่ 109/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว หนาไม่เกิน 1.20 มม.3 ตุลาคม 2559 16:17:57291
58 สูตรมาตรฐานที่ 110/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว หนาไม่เกิน 1.21 - 1.60 มม.3 ตุลาคม 2559 16:17:53287
59 สูตรมาตรฐานที่ 111/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก WET BLUE HIDE) หนา 1.61 - 2.00 มม.3 ตุลาคม 2559 16:17:50290
60 สูตรมาตรฐานที่ 112/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังผิว (ทำจาก WET BLUE HIDE)หนา 2.01 - 2.40 มม.3 ตุลาคม 2559 16:17:47294
61 สูตรมาตรฐานที่ 113/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกกึ่งสำเร็จรูปชนิดหนังผิว (COW/OX or BUFFALO WET BLUE HIDE)3 ตุลาคม 2559 16:17:44296
62 สูตรมาตรฐานที่ 114/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จแล้วชนิดหนังท้องตกแต่งแล้ว3 ตุลาคม 2559 16:17:41324
63 สูตรมาตรฐานที่ 115/2528 หนังโคหรือหนังกระบือฟอกสำเร็จและย้อมสีชนิดหนังท้อง(SPLIT COW/OX or BUFFALO, SUEDE)3 ตุลาคม 2559 16:17:37305
64 สูตรมาตรฐานที่ 116/2528 MONOFILAMENT YARN และอวน MONOFILAMENT ยกเลิก3 ตุลาคม 2559 16:17:34296
65 สูตรมาตรฐานที่ 117/2528 MONOFILAMENT YARN และอวน MONOFILAMENT ยกเลิก3 ตุลาคม 2559 16:17:31293
66 สูตรมาตรฐานที่ 118/2528 MONOFILAMENT YARN และอวน MONOFILAMENT3 ตุลาคม 2559 16:17:28291
67 สูตรมาตรฐานที่ 119/2528 อลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัดชนิดต่างๆ (ALUMINIUM SECTIONS)3 ตุลาคม 2559 16:17:25403
68 สูตรมาตรฐานที่ 120/2528 อลูมิเนียมแผ่นบาง (ALUMINIUM SHEETS), อลูมิเนียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOILS) ชนิดต่าง ๆ3 ตุลาคม 2559 16:17:21460
69 สูตรมาตรฐานที่ 122/2528 ชิ้นส่วนประกอบหม้อน้ำรถยนต์ที่ไม่ใช่ OIL COOLER3 ตุลาคม 2559 16:17:18500
70 สูตรมาตรฐานที่ 123/2528 ชิ้นส่วนประกอบหม้อน้ำรถยนต์ส่วนที่เป็น OIL COOLER ยกเลิก3 ตุลาคม 2559 16:17:15323
71 สูตรมาตรฐานที่ 124/2528 แบตเตอรี่สำเร็จรูปชนิดเปลือกหม้อทำด้วย PLASTIC P.P และแผ่นธาตุแบตเตอรี่3 ตุลาคม 2559 16:17:12300
72 สูตรมาตรฐานที่ 125/2528 แบตเตอรี่สำเร็จรูปชนิดเปลือกหม้อทำด้วย PLASTIC P.P และแผ่นธาตุแบตเตอรี่3 ตุลาคม 2559 16:17:09301
73 สูตรมาตรฐานที่ 126/2528 WHITE, DYED PRINTED 100% POLYESTER BURN-OUT WOVEN FABRIC3 ตุลาคม 2559 16:17:05351
74 สูตรมาตรฐานที่ 127/2528 WHITE, DYED PRINTED 100% POLYESTER BURN-OUT WOVEN FABRIC3 ตุลาคม 2559 16:17:02309
75 สูตรมาตรฐานที่ 128/2529 ฉลากปิดอาหารกระป๋องสำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ3 ตุลาคม 2559 16:16:59420
76 สูตรมาตรฐานที่ 129/2529 ไม้อัดสัก3 ตุลาคม 2559 16:16:56306
77 สูตรมาตรฐานที่ 130/2529 เส้นด้ายย้อมสีผลิตจากเส้นด้ายดิบ (ส่วนสูญเสีย 6%)3 ตุลาคม 2559 16:16:53324
78 สูตรมาตรฐานที่ 131/2529 เส้นด้ายย้อมสีผลิตจากเส้นด้ายดิบ (ส่วนสูญเสีย 2%) ยกเลิกตามประกาศ3 ตุลาคม 2559 16:16:49291
79 สูตรมาตรฐานที่ 132/2529 เส้นด้ายย้อมสีผลิตจากเส้นด้ายดิบ (ส่วนสูญเสีย 1%) ยกเลิกตามประกาศ3 ตุลาคม 2559 16:16:46294
80 สูตรมาตรฐานที่ 139/2529 พรมสำเร็จรูปชนิดทอมือ (HAND TUFTED) ทำด้วยเส้นใย ขนาดน้ำหนัก 1.00 lb/sq.yd3 ตุลาคม 2559 16:16:43299
81 สูตรมาตรฐานที่ 140/2529 พรมสำเร็จรูปชนิดทอมือ (HAND TUFTED) ทำด้วยเส้นด้าย ขนาดน้ำหนัก 1.00 lb/sq.yd3 ตุลาคม 2559 16:16:40276
82 สูตรมาตรฐานที่ 141/2529 พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่อง (MACHINE TUFTED) ทำด้วยเส้นด้าย ขนาดน้ำหนัก 1.00 lb/sq.yd3 ตุลาคม 2559 16:16:37288
83 สูตรมาตรฐานที่ 142/2529 พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่อง (MACHINE TUFTED) ทำด้วยเส้นด้าย ขนาดน้ำหนัก 1.00 lb/sq.yd3 ตุลาคม 2559 16:16:33283
84 สูตรมาตรฐานที่ 143/2529 พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่องแบบ axminster carpet ทำด้วยเส้นใย ขนาดน้ำหนัก 1.00 lb/sq.yd3 ตุลาคม 2559 16:16:30291
85 สูตรมาตรฐานที่ 144/2529 พรมสำเร็จรูปชนิดทอเครื่องแบบ AXMINSTER CARPET ทำด้วยเส้นด้าย ขนาดน้ำหนัก 1.00 lb/sq.yd3 ตุลาคม 2559 16:16:27292
86 สูตรมาตรฐานที่ 145/2529 ถุงเท้าสำเร็จรูป (SOCKS) ซึ่งผลิตด้วย NYLON YARN (RAW WHITE) , OTHER YARN (DYED) และ RUBBER THREAD3 ตุลาคม 2559 16:16:24466
87 สูตรมาตรฐานที่ 146/2529 ผ้าทอชนิด WHITE หรือ DYED หรือ PRINTED หน้ากว้าง 36",."3 ตุลาคม 2559 16:16:21381
88 สูตรมาตรฐานที่ 147/2529 ผ้าทอชนิด WHITE หรือ DYED หรือ PRINTED หน้ากว้าง 44",."3 ตุลาคม 2559 16:16:18360
89 สูตรมาตรฐานที่ 148/2529 ผ้าทอชนิด WHITE หรือ DYED หรือ PRINTED หน้ากว้าง 60",."3 ตุลาคม 2559 16:16:15380
90 สูตรมาตรฐานที่ 149/2529 เส้นด้ายชนิด GREY แบบ COMBED ทำด้วย COTTON FIBRE ล้วน หรือผสม POLYESTER FIBRE3 ตุลาคม 2559 16:16:12288
91 สูตรมาตรฐานที่ 150/2529 เส้นด้ายชนิด GREY แบบ CARDED ทำด้วย COTTON FIBER ล้วน หรือผสม POLYESTER FIBER3 ตุลาคม 2559 16:16:08296
92 สูตรมาตรฐานที่ 151/2529 ผ้าทอชนิด grey แบบ combed ทำด้วย cotton fiber ล้วน หรือผสม polyester fiber3 ตุลาคม 2559 16:16:05334
93 สูตรมาตรฐานที่ 152/2529 ผ้าทอชนิด WHITE หรือ DYED หรือ PRINTED แบบ COMBED ทำด้วย COTTON FIBER ล้วนหรือผสม POLYESTER FIBER3 ตุลาคม 2559 16:16:02327
94 สูตรมาตรฐานที่ 153/2529 ดอกไม้ประดิษฐ์ทำด้วยผ้าและมีก้านพันด้วยกระดาษ (HANDWRAPPED ARTIFICIAL FLOWERS)3 ตุลาคม 2559 16:15:59320
95 สูตรมาตรฐานที่ 154/2529 WET TREATED FIBER (เส้นใยแอสเบสตอสที่ผ่านขบวนการเพิ่มพื้นที่ผิว)3 ตุลาคม 2559 16:15:56396
96 สูตรมาตรฐานที่ 155/2529 นิตยสาร (MAGAZINE) ขนาด 3 3/4 - 4" X 8" - 8 1/2""3 ตุลาคม 2559 16:15:52336
97 สูตรมาตรฐานที่ 156/2529 นิตยสาร (MAGAZINE) ขนาด 8 - 8 1/2" X 11" - 11 1/2""3 ตุลาคม 2559 16:15:49443
98 ใบรับรองตัวอย่างสินค้าขาออกประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป 157-1723 ตุลาคม 2559 16:15:46291
99 สูตรมาตรฐานที่ 157/2529 เสื้อเชิ้ตเด็กแขนสั้น3 ตุลาคม 2559 16:15:43322
100 สูตรมาตรฐานที่ 158/2529 เสื้อเชิ้ตเด็กแขนยาว3 ตุลาคม 2559 16:15:40315
ผลลัพท์ทั้งหมด 154 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สคอ. กสอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7060 และ 0-2667-5151
อีเมล์ : 82000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร