การเปิดเผยข้อูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 O48 - มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจ5 มิถุนายน 2562 16:33:5260
2 O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล5 มิถุนายน 2562 16:33:0647
3 O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล5 มิถุนายน 2562 16:32:2755
4 O14 - คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ5 มิถุนายน 2562 16:30:5352
ผลลัพท์ทั้งหมด 4 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร