FTA

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 25666 กันยายน 2566 13:19:55119
2 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 25664 สิงหาคม 2566 13:12:54200
3 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 25663 กรกฎาคม 2566 12:28:34213
4 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 25662 มิถุนายน 2566 17:05:13220
5 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25668 พฤษภาคม 2566 07:27:31224
6 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25663 เมษายน 2566 08:07:00259
7 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 25667 มีนาคม 2566 08:48:14332
8 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนธันวาคม 25653 กุมภาพันธ์ 2566 14:58:32280
9 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤจิกายน 256511 มกราคม 2566 17:30:28209
10 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนตุลาคม 25653 มกราคม 2566 18:04:49195
11 การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 25653 มกราคม 2566 18:01:38176
12 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 256517 ตุลาคม 2565 11:29:53430
13 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 25652 กันยายน 2565 16:23:45429
14 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 256527 กรกฎาคม 2565 17:26:31407
15 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 256527 กรกฎาคม 2565 17:18:43295
16 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 256521 มิถุนายน 2565 15:26:54410
17 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25652 มิถุนายน 2565 16:21:47385
18 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25651 เมษายน 2565 11:04:39972
19 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 256525 มีนาคม 2565 13:14:40512
20 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนธันวาคม 256428 กุมภาพันธ์ 2565 16:45:22581
21 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤศจิกายน 256428 มกราคม 2565 17:11:37622
22 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนตุลาคม 25641 ธันวาคม 2564 16:19:39863
23 การใช้สิทธิพิเศษ FTA ปีงบประมาณ 25642 พฤศจิกายน 2564 17:23:00905
24 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนสิงหาคม 25646 ตุลาคม 2564 14:00:49962
25 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 15:11:24909
26 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมิถุนายน 256431 กรกฎาคม 2564 15:43:14871
27 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนพฤษภาคม 256430 มิถุนายน 2564 08:59:10933
28 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนเมษายน 25641 มิถุนายน 2564 13:52:01991
29 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมีนาคม 25643 พฤษภาคม 2564 00:46:08926
30 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนกุมภาพันธ์ 25647 เมษายน 2564 10:51:341,009
31 การใช้สิทธิพิเศษ FTA เดือนมกราคม 256411 มีนาคม 2564 11:07:121,034
ผลลัพท์ทั้งหมด 31 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 6841
อีเมล์ : 98000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร