การส่งออก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถานการณ์การส่งออก เดือนกรกฎาคม 25666 กันยายน 2566 13:18:11234
2 สถานการณ์การส่งออก เดือนมิถุนายน 25664 สิงหาคม 2566 13:12:04335
3 สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤษภาคม 25663 กรกฎาคม 2566 12:27:55376
4 สถานการณ์การส่งออก เดือนเมษายน 25662 มิถุนายน 2566 15:34:43367
5 สถานการณ์การส่งออก เดือนมีนาคม 25663 พฤษภาคม 2566 15:14:51333
6 สถานการณ์การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 25663 เมษายน 2566 08:08:16299
7 สถานการณ์การส่งออก เดือนมกราคม 25667 มีนาคม 2566 08:47:24351
8 สถานการณ์การส่งออก เดือนธันวาคม 25653 กุมภาพันธ์ 2566 14:57:54389
9 สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤศจิกายน 256511 มกราคม 2566 17:31:10289
10 สถานการณ์การส่งออก เดือนตุลาคม 25653 มกราคม 2566 18:06:07199
11 สถานการณ์การส่งออก ปีงบประมาณ 25653 มกราคม 2566 18:00:50249
12 สถานการณ์การส่งออก เดือนสิงหาคม 256517 ตุลาคม 2565 11:29:09635
13 สถานการณ์การส่งออก เดือนกรกฎาคม 25652 กันยายน 2565 16:23:05534
14 สถานการณ์การส่งออก เดือนมิถุนายน 256527 กรกฎาคม 2565 17:26:05477
15 สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤษภาคม 256527 กรกฎาคม 2565 17:16:35324
16 สถานการณ์การส่งออก เดือนเมษายน 256527 กรกฎาคม 2565 17:16:38550
17 สถานการณ์การส่งออก เดือนมีนาคม 25652 มิถุนายน 2565 16:19:58420
18 สถานการณ์การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 25651 เมษายน 2565 11:03:59839
19 สถานการณ์การส่งออก เดือนมกราคม 256525 มีนาคม 2565 13:13:34558
20 สถานการณ์การส่งออก เดือนธันวาคม 256428 กุมภาพันธ์ 2565 16:44:27618
21 สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤศจิกายน 256428 มกราคม 2565 17:10:52656
22 สถานการณ์การส่งออก เดือนตุลาคม 25641 ธันวาคม 2564 16:03:45780
23 สถานการณ์การส่งออก ปีงบประมาณ 25642 พฤศจิกายน 2564 17:22:23937
24 สถานการณ์การส่งออก เดือนสิงหาคม 25646 ตุลาคม 2564 13:59:20825
25 สถานการณ์การส่งออก เดือนกรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 15:10:15794
26 สถานการณ์การส่งออก เดือนมิถุนายน 256431 กรกฎาคม 2564 15:41:41879
27 สถานการณ์การส่งออก เดือนพฤษภาคม 256430 มิถุนายน 2564 08:55:41980
28 สถานการณ์การส่งออก เดือนเมษายน 25641 มิถุนายน 2564 13:50:48977
29 สถานการณ์การส่งออก เดือนมีนาคม 25643 พฤษภาคม 2564 00:49:43934
30 สถานการณ์การส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 25647 เมษายน 2564 10:51:051,008
31 สถานการณ์การส่งออก เดือนมกราคม 256423 มีนาคม 2564 14:33:271,117
ผลลัพท์ทั้งหมด 31 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 6841
อีเมล์ : 98000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร