ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอฯ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2557

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ (นิติบุคคลและอื่นๆ)(แบบ 1)7 สิงหาคม 2560 14:26:233,198
2 ตัวอย่างแบบลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ (บุคคลธรรมดา)(แบบ 1-1)7 สิงหาคม 2560 14:26:371,145
3 ตัวอย่างแบบลงทะเบียนตัวแทนออกของ (นิติบุคคล)(แบบ 2)7 สิงหาคม 2560 14:26:47939
4 ตัวอย่างแบบเปลี่ยนทะเบียน (แบบ 7)9 สิงหาคม 2560 10:08:491,106
5 ตัวอย่างแบบขอต่ออายุทะเบียน (นิติบุคคล)(แบบ 10)7 สิงหาคม 2560 14:27:15723
6 ตัวอย่างแบบขอต่ออายุทะเบียน (บุคคลธรรมดา)(แบบ 10)7 สิงหาคม 2560 14:28:41447
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 4630, 02-667-6488, 02-667-7000 ต่อ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร