แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการนิติบุคคล (แบบ 1)2 มิถุนายน 2560 13:42:3123,508
2 แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการบุคคลธรรมดา (แบบ 1-1)2 มิถุนายน 2560 13:42:379,385
3 แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของนิติบุคคล (แบบ 2)2 มิถุนายน 2560 13:42:426,232
4 แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา (แบบ 2-2)2 มิถุนายน 2560 13:42:482,375
5 แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ (แบบ 4)2 มิถุนายน 2560 13:42:531,085
6 แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออก (แบบ 5)2 มิถุนายน 2560 13:43:241,236
7 แบบคำขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร (แบบ 6)31 มกราคม 2560 14:47:361,374
8 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (แบบ 7)2 มิถุนายน 2560 13:43:1811,463
9 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน EDI (แบบ 8)2 มิถุนายน 2560 13:43:121,434
10 แบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียน (แบบ 9)2 มิถุนายน 2560 13:43:061,230
11 แบบคำขอต่ออายุการลงทะเบียน (แบบ 10)2 มิถุนายน 2560 13:42:596,569
ผลลัพท์ทั้งหมด 11 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 4630, 02-667-6488, 02-667-7000 ต่อ 5958

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร