แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมศุลกากร7 มีนาคม 2566 10:03:01952
2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 20 ตุลาคม 2565 12:47:26532
3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร23 พฤษภาคม 2565 14:35:172,733
4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร23 พฤษภาคม 2565 14:35:312,088
5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กรมศุลกากร (ฉบับปรับปรุง)23 พฤษภาคม 2565 14:36:044,704
6 เอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ปี 2560-256423 พฤษภาคม 2565 14:36:096,689
7 เอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ปี 2559-25632 เมษายน 2562 10:26:173,289
ผลลัพท์ทั้งหมด 7 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5438
อีเมล์ : 79000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร