ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:11885
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ2 มีนาคม 2564 11:57:39491
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)10 เมษายน 2563 14:29:21472
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ10 เมษายน 2563 13:24:12588
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร10 เมษายน 2563 15:24:38769
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า10 เมษายน 2563 15:24:09513
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม10 เมษายน 2563 14:36:04430
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:29600
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:44501
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:08498
11 กระบวนการงานสารบรรณ10 เมษายน 2563 14:23:08561
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:26688
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:52396
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ10 เมษายน 2563 14:16:32556
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว10 เมษายน 2563 14:25:02438
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ10 เมษายน 2563 14:16:11684
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:49696
18 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ10 เมษายน 2563 14:39:02369
19 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ10 เมษายน 2563 14:02:13464
ผลลัพท์ทั้งหมด 19 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร