ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:11129
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ10 เมษายน 2563 14:01:4272
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)10 เมษายน 2563 14:29:2185
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ10 เมษายน 2563 13:24:12103
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร10 เมษายน 2563 15:24:38149
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า10 เมษายน 2563 15:24:0981
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม10 เมษายน 2563 14:36:0475
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:29131
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:44109
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:0895
11 กระบวนการงานสารบรรณ10 เมษายน 2563 14:23:08100
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:26158
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:5269
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ10 เมษายน 2563 14:16:32108
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว10 เมษายน 2563 14:25:0288
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ10 เมษายน 2563 14:16:11146
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:49141
18 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ10 เมษายน 2563 14:39:0277
19 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ10 เมษายน 2563 14:02:1379
ผลลัพท์ทั้งหมด 19 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร