ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:111,698
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ23 มีนาคม 2565 08:11:33954
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)23 มีนาคม 2565 08:29:41946
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ23 มีนาคม 2565 08:10:061,179
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร23 มีนาคม 2565 08:20:461,381
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า23 มีนาคม 2565 08:20:03969
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม23 มีนาคม 2565 08:15:56888
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:291,118
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:44956
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:08971
11 กระบวนการงานสารบรรณ23 มีนาคม 2565 08:13:511,016
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:261,177
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:52786
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ23 มีนาคม 2565 08:13:251,035
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว23 มีนาคม 2565 08:28:39867
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ23 มีนาคม 2565 09:24:361,325
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:491,252
18 กระบวนการ การรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร23 มีนาคม 2565 16:28:22274
19 กระบวนการ การรับลงทะเบียนตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มีนาคม 2565 16:46:24225
20 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ23 มีนาคม 2565 08:18:54774
21 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ23 มีนาคม 2565 08:22:41923
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร