ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:112,013
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ23 มีนาคม 2565 08:11:331,124
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)23 มีนาคม 2565 08:29:411,104
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ23 มีนาคม 2565 08:10:061,327
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร23 มีนาคม 2565 08:20:461,547
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า23 มีนาคม 2565 08:20:031,120
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม23 มีนาคม 2565 08:15:561,057
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:291,288
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:441,111
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:081,120
11 กระบวนการงานสารบรรณ23 มีนาคม 2565 08:13:511,201
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:261,322
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:52953
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ23 มีนาคม 2565 08:13:251,207
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว23 มีนาคม 2565 08:28:391,046
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ23 มีนาคม 2565 09:24:361,508
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:491,435
18 กระบวนการ การรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร23 มีนาคม 2565 16:28:22433
19 กระบวนการ การรับลงทะเบียนตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มีนาคม 2565 16:46:24378
20 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ23 มีนาคม 2565 08:18:54921
21 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ23 มีนาคม 2565 08:22:411,080
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร