ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas : LNG)10 เมษายน 2563 14:30:111,509
2 ตรวจคัดเลือกและประเมินผลเพื่ออนุญาตให้เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ23 มีนาคม 2565 08:11:33876
3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า-ส่งออกเรือสำราญและกีฬา ตามภาค 4 ประเภท 3 (ค)23 มีนาคม 2565 08:29:41858
4 กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ23 มีนาคม 2565 08:10:061,085
5 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร23 มีนาคม 2565 08:20:461,292
6 กระบวนการรายงานเรือออก ยื่นบัญชีสินค้า23 มีนาคม 2565 08:20:03898
7 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากรนครพนม23 มีนาคม 2565 08:15:56816
8 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้า – ส่งออกของเร่งด่วน10 เมษายน 2563 14:18:291,018
9 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ10 เมษายน 2563 14:15:44884
10 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า10 เมษายน 2563 14:26:08897
11 กระบวนการงานสารบรรณ23 มีนาคม 2565 08:13:51943
12 กระบวนการคืนอากรทั่วไป10 เมษายน 2563 15:21:261,105
13 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร10 เมษายน 2563 14:33:52725
14 กระบวนการ พิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ23 มีนาคม 2565 08:13:25963
15 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว23 มีนาคม 2565 08:28:39790
16 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ23 มีนาคม 2565 09:24:361,211
17 กระบวนการ พิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก10 เมษายน 2563 14:32:491,171
18 กระบวนการ การรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร23 มีนาคม 2565 16:28:22196
19 กระบวนการ การรับลงทะเบียนตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ23 มีนาคม 2565 16:46:24152
20 กระบวนการ การตรวจตัดปีและการตรวจราชการ23 มีนาคม 2565 08:18:54704
21 กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ23 มีนาคม 2565 08:22:41852
ผลลัพท์ทั้งหมด 21 จำนวน 1 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร