กฎกระทรวง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560(มีผลบังคับใช้ 13 พย. 2560)23 พฤศจิกายน 2565 15:09:288477
2 กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ)23 พฤศจิกายน 2565 15:09:20720
3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 145 พ.ศ.254723 พฤศจิกายน 2565 15:08:563333
4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 146 พ.ศ. 255023 พฤศจิกายน 2565 15:08:434150
5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 132 พ.ศ. 254327 กันยายน 2559 13:39:184381
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร